Biznes rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Miasto docenia pracodawców zaangażowanych społecznie

Poznaliśmy laureatów konkursu „Krakowski Pracodawca Roku 2020” – to podmioty, które mimo trudnej sytuacji gospodarczej zapewniały inkluzywne środowisko pracy, otwarte na różnorodność, dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych i cudzoziemców. Tytuł ten otrzymały Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA oraz firma New Men Group Sp. z o.o. Gala konkursowa była też okazją do podsumowania wsparcia, jakiego miasto udzieliło przedsiębiorcom w czasie pandemii.

Fot. Jan Graczyński

Pracodawcy godni naśladowania

W czwartek, 7 października, w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się gala wręczenia nagród laureatom konkursu „Krakowski Pracodawca Roku 2020”. Plebiscyt powstał z inicjatywy Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Ma wyróżniać i promować lokalnych pracodawców cechujących się wysokim poziomem kultury organizacyjnej, troską o każdego pracownika, bez względu na płeć, kraj pochodzenia czy niepełnosprawności, zaangażowaniem w tworzenie nowych miejsc pracy i aktywizację osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, przywiązaniem do idei współpracy i partnerstwa. Udział w konkursie to dla krakowskich pracodawców szansa zaprezentowania działań i procedur, które przyczyniają się do budowania przyjaznego środowiska pracy.

Zwycięzcą w kategorii „Pracodawca Roku 2020 – Nagroda Główna” zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie. W kategoriach „Pracodawca Roku 2020 – Przyjazny Cudzoziemcom” oraz „Pracodawca Roku 2020 – Przyjazny Osobom z Niepełnosprawnością” najlepsze okazało się przedsiębiorstwo New Men Group Spółka z o.o. – zakład pracy chronionej, który od lat zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami, korzystając przy tym ze wsparcia Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Wyróżnieni pracodawcy współpracują z GUP w zakresie zgłaszania ofert pracy i zatrudniania bezrobotnych, uczestniczą też w różnorakich przedsięwzięciach. MPK SA w ciągu ostatnich ośmiu lat zgłosiło aż 1220 wolnych miejsc pracy dla osób z różnym poziomem wykształcenia i doświadczeniem zawodowym (pracownicy techniczni i administracyjni, kierowcy), wielokrotnie brało udział w targach i giełdach pracy. Docenione zostało także za stabilność zatrudnienia oraz wspieranie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Przedsiębiorstwo New Men Group Spółka z o.o. to doskonały przykład podmiotu, który wyrównuje szanse społeczne na rynku pracy, tworząc miejsca pracy uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Firma zatrudnia także cudzoziemców, wypełniając bez zarzutu wszystkie niezbędne w tym celu wymogi formalne.

Fakt, że w konkursie wyróżnione zostały firmy reprezentujące zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, świadczy o dojrzałości i odpowiedzialności społecznej krakowskich przedsiębiorców niezależnie od formy ich funkcjonowania.

Wsparcie miasta dla biznesu

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie odpowiadał za realizację uruchomionej w 2020 r. tarczy antykryzysowej, w ramach której przedsiębiorcy mogli się ubiegać o mikropożyczkę oraz dofinansowania do kosztów wynagrodzeń pracowników oraz – w przypadku osób samozatrudnionych – do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

GUP rozpatrzył prawie 115 tys. wniosków i wypłacił przedsiębiorcom środki na łączną kwotę ponad 612 mln zł, z czego niemal 150 mln zł przeznaczone zostało na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Udzielone wsparcie miało bez wątpienia ogromny wpływ na kondycję krakowskiego rynku pracy. Szczególnie zasłużeni w tych działaniach pracownicy GUP oraz wspierający ich pracownicy UMK otrzymali od prezydenta Jacka Majchrowskiego listy gratulacyjne. Trzem wieloletnim pracownikom GUP prezydent wręczył odznaczenie „Honoris Gratia”.

– To było przedsięwzięcie o niespotykanej dotąd skali – tak o pomocy udzielonej krakowskim przedsiębiorcom w czasie pandemii mówił zastępca prezydenta Krakowa ds. obsługi mieszkańców Bogusław Kośmider. – Dzięki zaangażowaniu Grodzkiego Urzędu Pracy do ponad 88 tys. przedsiębiorców trafiło łącznie ponad 612 mln zł. Dziś tytułem „Krakowski Pracodawca Roku 2020” wyróżniliśmy przedsiębiorstwa, które w czasie pandemii stanęły na wysokości zadania, zachowały miejsca pracy i potencjał pracowników.

Jak dodał dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Marek Cebulak, obsługa wniosków składanych w ramach tarczy antykryzysowej wymagała całkowitego przeorganizowania pracy urzędu. Główna część tego zadania, czyli rozpatrywanie wniosków i wypłata środków, rozpoczęła się w kwietniu 2020 r., a zakończyła w sierpniu tego roku.

– Były takie dni, kiedy do urzędu wpływało po kilka tysięcy wniosków od przedsiębiorców. O ogromie pracy, jaką wykonaliśmy, świadczy fakt, że Kraków zajął trzecie miejsce w kraju pod względem wielkości udzielonego wsparcia, po Warszawie i Poznaniu. Z tym że w Poznaniu powiatowy urząd pracy obsługuje dwa powiaty:  miasto i powiat poznański, a Grodzki Urząd Pracy w Krakowie obsługuje tylko miasto – dodał Marek Cebulak.

Przedsiębiorcy, którzy z Krakowem wiążą swoją przyszłość, mogą liczyć na wielozakresowe wsparcie miasta w obszarze rynku pracy – to m.in. narzędzia monitorujące i wspierające rozwój lokalnego rynku pracy, takie jak Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy, czy szybka i prokliencka ścieżka pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników, także spoza granic kraju. Do końca sierpnia 2021 r. Grodzki Urząd Pracy obsłużył ponad 23 tys. oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

 

 

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Marta Műller-Reczek
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-10-07
Data aktualizacji: 2021-10-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat