Klimat rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zagrożenia miast w kryzysie klimatycznym

Komunikat Zespołu Doradczego ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk na temat zagrożeń miast wobec kryzysu klimatycznego.

Miasta w dużym stopniu przyczyniają się do postępujących zmian klimatu (globalnie odpowiadają za 60-70% zużycia energii i 75% emisji). Ze względu na duże zaludnienie i skoncentrowanie infrastruktury na niewielkim często terenie mieszkańcy dotkliwie odczuwają ich skutki: fale upałów, ulewne deszcze, gwałtowne burze czy huraganowe wiatry.

Mogą one powodować znaczne straty materialne oraz bezpośrednie i pośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Dlatego miasta muszą podejmować działania, prowadzące do radykalnego ograniczenia emisji CO2 i pozostałych gazów cieplarnianych, które powstrzymają te zmiany. Jednocześnie powinny w krótkim czasie adaptować się do nich, tzn. przystosować do nasilających się ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Sektory o największym potencjale redukcji emisji gazów cieplarnianych: energetyka, transport, gospodarka odpadami i budownictwo muszą pilnie podjąć działania, ukierunkowane na kompleksowe zarządzanie energią i mobilnością w miastach, a także na rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym oraz prowadzenie edukacji obywatelskiej.

Adaptacja do zmian klimatu w miastach powinna być realizowana w procesie planowania przestrzennego i urbanistyki, szczególnie w trakcie kształtowania błękitno-zielonej infrastruktury, czyli połączonych terenów zieleni i elementów otwartej wody oraz odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wody.

Niezwykle istotne jest także kształtowanie i wdrażanie standardów zabudowy i infrastruktury odpornej na zagrożenia, opracowanie planów zarządzania kryzysowego (w tym dotyczących spływów burzowych) oraz zwiększanie świadomości istniejących zagrożeń wśród mieszkańców.

Aby działać skutecznie miasta muszą zadbać o wymianę informacji i integrację na wielu płaszczyznach, w tym m.in.: w zakresie planowania przestrzennego, zarządzania rozwojem (integracja polityk sektorowych), działań informacyjno-edukacyjnych oraz wprowadzania lokalnych narzędzi prawnych i ekonomicznych, motywujących mieszkańców do zmiany postaw i stylu życia, a inwestorów, projektantów oraz wykonawców do zmiany standardów i technologii podczas realizowanych inwestycji.

Więcej na ten temat tutaj

Z całym komunikatem Zespołu Doradczego PAN można zapoznać się tutaj

Komunikat PAN

pokaż metkę
Autor: Gospodarka komunalna
Osoba publikująca: Monika Wąs
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej
Data publikacji: 2021-10-07
Data aktualizacji: 2021-10-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat