Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”

Adam Bodnar, wybitny prawnik, działacz na rzecz praw człowieka, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, najdłużej urzędujący rzecznik praw obywatelskich od momentu powstania tego urzędu w Polsce, został laureatem tegorocznej edycji medalu „Za Mądrość Obywatelską”, przyznawanego przez miesięcznik „Kraków”.

 Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Jury uhonorowało go za „szczególne zasługi i odwagę w obronie zasad demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego, za rzetelność i profesjonalizm w pełnieniu przez laureata funkcji, za przestrzeganie zasad przyzwoitości w życiu publicznym”.

W poniedziałek, 27 września, w magistracie odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnienia, w której wziął udział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Uzasadnienie jury odczytał Krzysztof Burnetko, natomiast laudację na cześć laureata wygłosił Maciej Stuhr. Medal wręczył prezydent Krakowa w towarzystwie redaktora naczelnego miesięcznika „Kraków” Witolda Beresia.

- Medal „Za Mądrość Obywatelską” to jedna z najlepszych wizytówek Krakowa. Odznaczenie będące symbolem nowoczesnego patriotyzmu podkreśla swoją rangą, że współczesny Kraków to miasto otwarte, wspierające „pozytywistyczny” model miłości i pracy dla kraju. Opowiada się po stronie pluralizmu i zdrowego rozsądku, stając w obronie wszystkich swoich mieszkańców – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Podkreślił, że solidaryzm, tolerancja i poszanowanie praw każdego człowieka to wartości, które są częścią duchowego dziedzictwa Krakowa. - I właśnie w oparciu o to poczucie wspólnoty pragniemy budować przyszłość miasta. Dzieje się tak dlatego, że potrafimy docenić i szanować ludzi, którzy z bezprzykładną odwagą głośno przypominają o tym, że należy być przyzwoitym – dodał.

Jacek Majchrowski zaznaczył, że Adam Bodnar dbał o to, by słabsi nie pozostawali bezsilni i niewidoczni. Po objęciu stanowiska zatroszczył się o najbardziej potrzebujących, powołując Komisję ds. Przeciwdziałania Bezdomności. Apelował do ministrów w sprawach świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, ratował przed eksmisjami i podnosił temat pomocy medycznej dla seniorów. Dbał o zapewnienie ochrony danych osób poddawanych badaniom genetycznym, walczył o poprawę wyżywienia w szpitalach i postulował o opiekę nad rodzinami marynarzy, którzy zginęli na morzu. Adam Bodnar wyróżnił się jako rzecznik praw obywatelskich nie tylko długością kadencji – liczba jego interwencji i środowisk, o które się troszczył, jest znacznie większa od działań jego poprzedników na tym stanowisku. Z odwagą i determinacją walczył o zapewnienie ochrony zagwarantowanych przez Konstytucję RP praw socjalnych. Piętnował systemowe uchybienia, wieloletnie zaniedbania władzy i ostrzegał przed prawnymi lukami w ochronie praw człowieka w Polsce. Aby przeciwdziałać zagrożeniom dla demokracji, był skłonny pracować ze wszystkimi organizacjami i działaczami, upominającymi się o najuboższych. W przeciwieństwie do jego krytyków, nigdy nie kierował się kryteriami natury ideologicznej, na pierwszym miejscu stawiając dobro obywatela.

Adam Bodnar nie tylko jako rzecznik, społecznik i prezes Fundacji Helsińskiej, ale przede wszystkim jako człowiek i świadomy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej wyznaje zasadę wyrażoną w Deklaracji końcowej Światowej Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu z 1993 roku: „Wszystkie prawa człowieka są uniwersalne, niepodzielne oraz współzależne i wzajemnie powiązane”.

Nagroda honorowa miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków” – medal „Za Mądrość Obywatelską” – została ustanowiona w 2006 r. Przyznaje ją zespół redagujący miesięcznik po zasięgnięciu opinii grona współpracowników. Nagroda ma charakter honorowy; jej materialnym wyrazem jest medal, zaprojektowany przez artystę plastyka Janusza Trzebiatowskiego.

Pierwszym laureatem nagrody (2006 r.) był prof. Andrzej Zoll, kolejnymi: prof. Leszek Balcerowicz, prof. Karol Modzelewski, Kazimierz Kutz, prof. Jerzy Stępień, prof. Adam Daniel Rotfeld, prof. Andrzej Romanowski, Wiesław Myśliwski, prof. Bronisław Łagowski, prof. Ewa Łętowska, ks. prof. Michał Heller, Jerzy Baczyński, prof. Adam Strzembosz, Krystyna Janda, Krystyna Zachwatowicz-Wajda.

bs_210927_4824.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_4829.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_4833.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_4836.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_4839.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_4843.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_4851.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_4854.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_4858.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_4860.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_5407.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_5410.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_5437.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_5438.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_5455.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_5460.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_5467.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_5493.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_5508.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_5533.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_5543.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_5557.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_5567.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_5588.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_5633.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_5647.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_5771.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską” Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210927_4824.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_4829.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_4833.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_4836.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_4839.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_4843.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_4851.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_4854.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_4858.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_4860.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_5407.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_5410.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_5437.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_5438.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_5455.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_5460.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_5467.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_5493.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_5508.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_5533.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_5543.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_5557.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_5567.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_5588.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_5633.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_5647.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
bs_210927_5771.jpg-Adam Bodnar laureatem medalu „Za Mądrość Obywatelską”
pokaż metkę
Autor: Joanna Dubiel
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-09-27
Data aktualizacji: 2021-09-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat