Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Petycje do rozpatrzenia - czyli porządek obrad 66. sesji Rady Miasta Krakowa

66. sesja Rady Miasta Krakowa odbędzie się w środę 22 września. Rozpocznie się o godz. 10:00 w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Fot. unsplash.com

W porządku obrad znalazły się projekty uchwał kierunkowych do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie: przyjętych wskaźników stosowanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanych w warunkach zabudowy; utworzenia w Krakowie większej liczby odłowni dla dzików oraz podjęcia działań zmierzających do powołania Związku Międzygminnego „Sudół Dominikański” z udziałem Gminy Miejskiej Kraków w celach przeciwpowodziowych. W porządku obrad znalazł się też projekt rezolucji w sprawie zachowania wielkiego pieca i utworzenia ścieżki edukacyjnej.

Procedowane też będą podczas sesji RMK projekty uchwał autorstwa Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące rozpatrzenia petycji dotyczącej rezygnacji z planów utworzenia przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Wrocławskiej 12B i 5B oraz rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Siewna”.

Radni podczas pierwszego czytania procedować będą też projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” – etap B, podetap B13. (MB)

Porządek obrad

Przypominamy, że mieszkańcy mogą zdalnie zabrać głos podczas sesji RMK. W tym celu należy przesłać zgłoszenie do Kancelarii Rady Miasta Krakowa na adres br.umk@um.krakow.pl wraz ze wskazaniem kontaktowego adresu mailowego na co najmniej dzień przed terminem sesji. Mieszkańcy powinni też określić, w którym punkcie obrad chcą zabrać głos. Na podany adres przesłany zostanie link umożliwiający – poprzez aplikację Microsoft Teams – zdalne uczestnictwo w sesji RMK oraz zabranie głosu w dyskusji.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-09-17
Data aktualizacji: 2021-09-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat