Klimat rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wypowiedz się na temat „Klimatycznego kwartału”

5 października odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie „Klimatycznego kwartału”. Jego celem było opracowanie działań związanych z mobilnością i ukształtowaniem przestrzeni w rejonie Kazimierza i Grzegórzek.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Opracowany podczas konsultacji dokument, tzw. masterplan, zbierze wszystkie inicjatywy i projekty UMK związane z mobilnością. Jest to dokument pozaustawowy, koordynacyjny. Zostaną w nim opisane projekty związane z mobilnością, których realizacja poprawi środowisko dzielnicy, priorytety ich wdrożenia oraz szacunkowe efekty środowiskowe. Projekt będzie zatem wpływał na podejmowanie decyzji związanych z kształtowaniem przestrzeni dzielnicy. Szczegółowe projekty, realizowane na bazie masterplanu, będą opracowywane i konsultowane w ramach odrębnych procesów projektowych i konsultacyjnych.

W dokumencie zostaną opisane:

  • projekty (inwestycyjne, organizacyjne) związane z mobilnością, których wdrożenie będzie wpływało na poprawę środowiska dzielnicy
  • priorytety ich wdrożenia
  • szacunkowe efekty środowiskowe

Projekt będzie zatem wpływał na podejmowanie decyzji związanych z kształtowaniem przestrzeni dzielnicy. Szczegółowe projekty, realizowane na bazie masterplanu, będą opracowywane i konsultowane w ramach odrębnych procesów projektowych i konsultacyjnych.

Głównym celem „Klimatycznego kwartału”​ oraz prowadzonych w ramach tego projektu konsultacji społecznych jest integracja:

  • projektowania urbanistycznego (planowanie w skali dzielnicy)
  • przekształceń przestrzeni publicznych wspomnianego obszaru (przebudowy placów, ulic i skwerów, zazielenianie)
  • zarządzania mobilnością (ruch pieszy, rowerowy, transport publiczny i indywidualny, dostęp dla obsługi działalności gospodarczej)
  • opracowanie wytycznych i rekomendacji dla działań wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Krakowa (integracja działań), przy uwzględnieniu rozwiązań mających na celu utrzymanie i poprawę jakości życia mieszkańców dzielnicy oraz głównego celu – adaptacji miasta do zmian klimatu.

Konsultacje obejmują fragment obszaru Dzielnicy I Stare Miasto (Kazimierz) oraz fragment Dzielnicy II (Grzegórzki w rejonie Plant Daszyńskiego).

Harmonogram konsultacji:

  • I tura spotkań: wtorek, 21 września, w godz. 18.00-20.00, sala Kupiecka Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4
  • II tura spotkań: wtorek, 5 października, godz. 18.00-20.00, sala Kupiecka Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4.

Do rekrutacji na udział w warsztatach można się zgłosić poprzez formularz.

Rekrutacja odbywała się od 27 września do 3 października. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach została przesłana 4 października.

Konsultacje w formule world cafe (rozmowy stolikowe) z zaproszonymi interesariuszami. Spotkanie ma na celu przedstawienie roboczego masterplanu dla obszaru „Klimatycznego kwartału”, przygotowanego na podstawie przeprowadzonej diagnozy, wyników I tury spotkań oraz wyników ankiety, a także weryfikację założeń w nim przyjętych. Wyniki spotkania zostaną udostępnione publicznie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnicy warsztatów będą dobierani tak, aby na spotkaniu były reprezentowane różne grupy interesariuszy, zgodnie z kryteriami z formularza. Dane udostępnione w formularzu zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby konsultacji.

Punkty konsultacyjne

Od 21 września do 15 października, równolegle do odbywających się spotkań, zostanie przeprowadzona geoankieta – ankieta połączona z mapą, która będzie miała na celu zbadać potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców oraz użytkowników „Klimatycznego kwartału” –przedsiębiorców, mieszkańców innych dzielnic Krakowa oraz użytkowników tego obszaru spoza Krakowa, w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, mobilności oraz błękitno-zielonej infrastruktury.

Geoankieta jest dostępna tutaj.

Dyżury telefoniczne

  • od 21 września do 15 października, w godz. 11.00–15.00, tel. 724 691 444

Skrzynka mailowa

Podsumowanie konsultacji

W ciągu 30 dni od daty zakończenia procesu konsultacyjnego zostanie opublikowany raport z wynikami konsultacji. Raport będzie dostępny online. Zostanie również zaprezentowany w ramach finałowej prezentacji projektu „Klimatyczny kwartał” planowanej w listopadzie.

„Klimatyczny kwartał” obejmie swoim zasięgiem obszar ograniczony ulicami Dietla, Grzegórzecką, aleją Daszyńskiego i rzeką Wisłą, umożliwiać będzie realizowanie potrzeb życiowych na zasadzie tzw. miasta 15-minutowego, pozwalając jednocześnie zredukować emisję CO2. Jest konsekwencją działań realizowanych przez miasto w ramach projektu „Zeroemisyjny Kraków”.

Konsultacje będą przeprowadzane przez konsorcjum firm A2P2 Architecture & Planning oraz Wolański Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w ramach zadania „Świadczenie usług doradczych w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznej w ramach inicjatywy »Klimatyczny kwartał«”.

kwartał klimatyczny kraków

pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-09-15
Data aktualizacji: 2021-10-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź