Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zmiany w dochodach i wydatkach

Radni z Komisji Budżetowej opiniowali druki związane ze zmianami w budżecie miasta na 2021 rok. Wszystkie z projektów uchwał otrzymały pozytywne opinie Komisji.

Fot. pixabay.pl
pixabay.pl

Zmiany dotyczą przede wszystkim zwiększenia planu dochodów i wydatków, związane jest to między innymi z wpływem środków centralnych do budżetu samorządu. Między innymi są to środki z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. W związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 417/21), dotyczącym refundacji wydatków poniesionych przez szkoły na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i przeznaczeniem na zadania statutowe placówek oświatowych zwiększono wydatki w budżecie. Ponadto zwiększono plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz na warsztaty edukacyjne z zakresu ochrony powietrza „Kapitan Powietrze i Misja Edukacyjna”. Wszystkie te zmiany zawarte są w druku nr 2145.

Radni pozytywnie zaopiniowali między innymi zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2021 (druk nr 2134), jak również druk 2135 – zmiany w budżecie miasta na rok 2021.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-09-01
Data aktualizacji: 2021-09-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat