Ekologia rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

„Klimatyczny kwartał”, czyli przestrzeń dla mieszkańców i przedsiębiorców

Przed nami konsultacje i warsztaty z interesariuszami projektu „Klimatyczny kwartał”. Dopiero po ich zakończeniu będzie można mówić o ostatecznym kształcie nowo powstającego, przyjaznego do codziennego życia miejsca – informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

Fot. Jan Graczyński

„Klimatyczny kwartał” to przełomowy projekt, obejmujący obszar części Grzegórzek oraz Kazimierza, którego celem jest stworzenie przyjaznego mieszkańcom i przedsiębiorcom tzw. 15-minutowego miasta. Co ważne, o ile nie najważniejsze, będzie on wspólnym rezultatem działań autorów projektu i mieszkańców, którzy poprzez swoje opinie, sugestie będą wpływać na kształt obszaru objętego projektem. Przed nami konsultacje i warsztaty z interesariuszami projektu. Po ich zakończeniu będzie można dopiero mówić o ostatecznym kształcie nowo powstającego, przyjaznego do codziennego życia miejsca.

W ramach działań „Klimatycznego kwartału” chcemy wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, a także osobami korzystającymi na co dzień z tej przestrzeni, wypracować ostateczny, wielopłaszczyznowy kierunek przyszłości tego miejsca, tak aby – zachowując jego specyficzny klimat i historię – zachęcał on jednocześnie do pozostania/mieszkania i funkcjonowania w tym rejonie.

Wprowadzane rozwiązania będą więc, co chcemy jeszcze raz podkreślić, efektem wspólnych rozmów. Dziś dywagacje lub pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o nowej organizacji ruchu lub innych zmianach, które mogłyby zostać wprowadzone na obszarze objętych „Klimatycznym kwartałem”, są zwyczajnie wprowadzaniem mieszkańców w błąd.

Idee „Klimatycznego kwartału” są również wdrażane w aktualnie opracowywanych projektach takich przestrzeni, jak ulica Starowiślna czy plac Grzegórzecki. W najbliższym czasie rozpocznie się proces projektowania placu Wolnica przy wsparciu pracowni Gehl Architects, który również będzie wpisywał się w założenia „Klimatycznego kwartału”.

Kwartał klimatyczny mapa 1

Obecnie Zarząd Transportu Publicznego zakończył badanie potrzeb mieszkańców pod kątem określenia funkcji i sposobu zagospodarowania wybranych obszarów „Klimatycznego kwartału”. Wyniki badania zostaną uwzględnione w dalszych pracach. Zostanie też przeprowadzona geoankieta (badanie przy wykorzystaniu map cyfrowych), która będzie miała na celu badanie potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców oraz użytkowników „Klimatycznego kwartału” (przedsiębiorców, mieszkańców innych dzielnic Krakowa oraz użytkowników tego obszaru spoza Krakowa) w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, mobilności oraz błękitno-zielonej infrastruktury.

Również wydarzenia związane z Europejskim Tygodniem Zrównoważonej Mobilności staną się okazją do rozmowy na temat przyszłego kształtu tego obszaru. W tym celu przygotowany zostaną otwarte punkty konsultacyjne. Będzie to najlepsza możliwość bezpośredniego kontaktu z projektantami, poza, oczywiście, kontaktem mailowym bądź możliwością skorzystania z rozmowy podczas dyżuru telefonicznego.

Niezależnie od tych działań prowadzone są także rozmowy z przedstawicielami instytucji działających na Kazimierzu. Mają one na celu przygotowanie podmiotów do warsztatów, zaplanowanych na wrzesień i październik. Warsztaty będą kierowane do przedstawicieli rad dzielnic, instytucji kultury, społeczników, przedsiębiorców. Na tych spotkaniach zaprezentowane zostaną także wyniki diagnozy z zakresu zagospodarowania obszaru, będą też wypracowywane konkretne rozwiązania. Informacje o terminach, miejscu oraz formie organizacji warsztatów zostaną podane na początku września.

Ostatecznym efektem ma być wspólny plan działania. Zadanie to powierzono konsorcjum firm A2P2 i Wolański sp. z o.o. Opracowanie planu działań dla „Klimatycznego kwartału” potrwa do połowy listopada. Dokument ten wyznaczy na najbliższe lata najwłaściwszą kolejność działań inwestycyjnych.

 

pokaż metkę
Autor: Kamil Popiela
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-08-30
Data aktualizacji: 2021-10-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź