Odwiedź Kraków rozwiń menu
Kulinarny Kraków rozwiń
Polityka zrównoważonej turystyki rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Raport „Branża spotkań w Krakowie 2020”

Zapraszamy do lektury raportu podsumowującego przemysł spotkań w Krakowie w 2020 roku. Był to rok, który w krakowskiej gospodarce i innych wymiarach społeczno-kulturowych miasta zupełnie odbiegał od trendów zaobserwowanych w poprzednich latach.

Fot. Jan Graczyński

Branża spotkań w 2020 roku odczuła radykalne ograniczenie aktywności spowodowane przez pandemię Covid-19. W rezultacie wprowadzonych obostrzeń w organizacji wydarzeń, należało przyjąć pewne zmiany w gromadzeniu danych, aby wychwycić nowy trend na krakowskim rynku branży spotkań. Rozbudowany został formularz do gromadzenia ankiet, w którym oprócz odnotowywanych wydarzeń zorganizowanych stacjonarnie, dodatkowo pojawiły się spotkania w formule całkowicie wirtualnej (bez oddziaływania ekonomicznego dla Krakowa) oraz hybrydowej (o pewnym już oddziaływaniu).

W ubiegłym roku odbyło się w Krakowie zaledwie 1919 spotkań biznesowych, czyli o 77,2 proc. mniej niż w 2019 roku i o 76,5 proc. mniej niż w 2018 roku. Warto podkreślić, że pandemia spowodowała powrót krakowskiej branży spotkań do poziomu z 2012 roku, kiedy to odnotowano 1855 spotkań i przede wszystkim wpłynęła na ich formułę – połowa spotkań miała charakter wirtualny, 42 proc. stacjonarny (odbyły się w trzech pierwszych miesiącach roku) a 8 proc. wydarzeń odbyło się hybrydowo.

Jak co roku, największy udział w strukturze spotkań miały konferencje/kongresy, tj. 54 proc. (około 1 tysiąca), jednak nie był on tak dominujący jak w poprzednich latach (67 proc. w 2019 roku) i również tradycyjnie przeważały wydarzenia o charakterze krajowym (73,2 proc.).

Rozkład spotkań w Krakowie w ciągu 2020 roku był determinowany sytuacją pandemiczną na świecie i w Polsce, dlatego nie wykazywał typowych dla branży cech sezonowości. Najwięcej spotkań odbyło się w styczniu i lutym oraz we wrześniu. Mniejsza liczba odnotowanych spotkań w ubiegłym roku skutkowała mniejszą liczbą uczestników. Na przestrzeni roku rozkład liczby osób również był determinowany panującymi obostrzeniami. Co interesujące, najwięcej uczestników odnotowano w spotkaniach organizowanych w Krakowie w grudniu i byli to uczestnicy spotkań wirtualnych. Wydarzenia biznesowe organizowane w ubiegłym roku w mieście trwały średnio 1,94 dnia.

Infrastruktura miasta w poprzednim roku nie uległa zmianom, jednak funkcjonowała w ograniczonym zakresie. Należy podkreślić dużą elastyczność i zdolność adaptacji branży, która dostosowywała się do nowych realiów. Również należy zwrócić uwagę na działania podejmowane przez Kraków Convention Bureau, tj. przyjęcie strategii komunikacji, której narracja oparta jest o mocne strony i zasoby miasta takie jak: branża IT, medycyna, energia zrównoważona, uczelnie krakowskie, osiągnięcia lokalnych naukowców, profesorów, lekarzy oraz ponadczasowe dziedzictwo i kulturę. Podkreślane są atuty miasta, które w mniejszym stopniu „ucierpiały” przez Covid-19, stanowią swoisty genius loci miasta.

Głównym celem komunikacji jest budowanie obrazu miasta jako The Host City,  gotowego na to, by organizować w nim międzynarodowe kongresy, a także pokazanie, że w Krakowie na organizatora czeka merytoryczny partner oraz profesjonalne zaplecze. Miasta nowoczesnego, z zapleczem technicznym i technologicznym, które patrzy w przyszłość, zna swoje walory i czerpie z wielowiekowego dziedzictwa.

Promocja realizowana jest poprzez dostępne media społecznościowe KCB – Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, a także stronę internetową convention.krakow.pl oraz newsletter.

Drugim ważnym dokumentem, który powstał w 2020 roku w Wydziale ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, jest „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028”.

Kolejną miejską inicjatywą było opracowywanie od 2020 roku Protokołu Kraków Network w ramach prac grupy Kraków Network, której liderem jest Krakowskie Biuro Festiwalowe. Dokument ma wskazywać kierunki i działania, które pomogą wyjść z impasu gospodarczego.

Zobacz:

pokaż metkę
Autor: Kamil Popiela
Osoba publikująca: Patrycja Piekoszewska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-07-21
Data aktualizacji: 2021-10-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat