Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Fit for 55: Komisja Europejska ogłasza pakiet klimatyczny

Fit for 55 to propozycja pakietu legislacyjnego, zawierającego 13 projektów przepisów. Wprowadzenie konkretnych przepisów, dopasowujących prawo unijne do pośredniego celu klimatycznego ma sprawić, że do 2030 roku UE obniży emisję dwutlenku węgla o 55 proc. (w porównaniu do roku 1990). Celem ostatecznym jest neutralność klimatyczna do roku 2050.

Fot. pixabay.com

Propozycja Komisji Europejskiej (KE) to pakiet legislacyjny, zawierający 13 projektów przepisów, liczących prawie 4 tys. stron. Najważniejsze z nich to:

  • Rozszerzenie systemu ETS

Polityka klimatyczna UE opiera się obecnie na europejskim systemie handlu emisjami (ETS), który obejmuje podmioty z branży energetycznej i energochłonnego przemysłu, które odpowiadają za około 40 proc. emisji gazów cieplarnianych na kontynencie. Firmy objęte tymi regulacjami kupują uprawnienia do emisji każdej tony dwutlenku węgla. Z roku na rok maleje liczba wydanych pozwoleń, co ma zachęcić do inwestowania w energię ze źródeł odnawialnych. Komisja chce przyspieszyć tempo zmniejszania ilości uprawnień i ograniczyć ilość uprawnień darmowych. Do systemu ETS ma dołączyć transport morski, a zasady dotyczące lotnictwa mają zostać zaostrzone. Na wzór ETS ma zostać stworzony osobny mechanizm dla transportu, budownictwa i ocieplenia budynków, co oznacza, że także na te sektory zostaną nałożone koszty emisji CO2.

Całość przychodów uzyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 państwa będą musiały wydawać na cele związane z transformacją energetyczną. Obecnie ten obowiązek dotyczy 50 proc. przychodów. W przypadku nowych branż objętych mechanizmem część przychodów ma budować nowy fundusz. KE przekonuje, że system ETS jest skuteczny. W ciągu 16 lat doprowadził do zmniejszenia emisji pochodzących z branży energetycznej i energochłonnego przemysłu o 42,8 proc. 

  • Koniec produkcji samochodów spalinowych

Propozycja Komisji Europejskiej zakłada zaostrzenie norm emisji dwutlenku węgla dla samochodów osobowych: do 2030 roku o 55 proc. (w porównaniu ze stanem obecnym), a od 2035 o 100 proc. To oznacza, że za 14 lat w UE nie będzie można zarejestrować samochodu z silnikiem spalinowym. Chodzi o nowo produkowane auta. KE zaleca także poprawę infrastruktury: punkty ładowania samochodów elektrycznych na drogach głównych mają być rozmieszczone co 60 kilometrów, a wodorowych co 150. 

  • Nowe cele redukcji emisji

Kolejną propozycją jest zaostrzenie celów redukcji emisji w ramach tzw. wspólnego wysiłku redukcyjnego (Effort Sharing Regulation). Dotyczy on sektorów nie włączonych w system ETS – budynków, transportu drogowego i krajowego transportu morskiego, rolnictwa, odpadów i małych sektorów przemysłu – które obecnie generują 60 proc. emisji gazów cieplarnianych w Europie. Dla każdego państwa ustalane będą indywidualne cele zmniejszania emisji w tych sektorach. Bogatsze państwa cele wyższe, biedniejsze – niższe. Zgodnie z propozycją, wszystkim progi te zostaną podniesione.

  • Opłata od importu CO2

Komisja Europejska proponuje wprowadzenie pierwszego na świecie cła od importu dwutlenku węgla. Chodzi o to, by uniknąć ucieczki emisji, czyli by zapobiegać przenoszeniu produkcji przez firmy poza UE, gdzie normy emisyjne są niższe.

  • Więcej OZE

Dyrektywa o OZE zakłada zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii. Dotąd było to 32 proc. do 2030 r., KE proponuje 40 proc. Dla sektorów transportu, ciepłownictwa, budownictwa i przemysłu zostaną zaproponowane konkretne cele. Jednocześnie zaostrzone zostaną kryteria dotyczące wykorzystania bioenergii: biomasy, biogazu, biopaliw.

  • Pochłanianie CO2

Zgodnie z propozycją KE państwa członkowskie zostaną zobowiązane do dbania o naturalne pochłaniacze i ich rozbudowywanie – tak, by UE jako całość spełniła cel pochłaniania 310 milionów ton CO2 do 2030 roku. Poza tym UE ma dążyć do neutralności klimatycznej w sektorach użytkowania gruntów, leśnictwa i rolnictwa do roku 2035. W zakresie gospodarki leśnej KE zaznacza, że biomasa ma być zbierana i wykorzystywana w sposób zrównoważony. Do 2030 roku w UE mają zostać zasadzone trzy miliardy drzew.

  • Efektywność energetyczna

KE chce zmniejszenia wykorzystania energii w Europie. Oszczędnościom energetycznym ma służyć m.in. pomysł modernizacji budynków sektora publicznego. Co roku ma być wykonywana w 3 proc. tych budynków.

  • Opodatkowanie energii

Zmiana dyrektywy dotyczącej podatków od produktów energetycznych oznacza opodatkowanie wszystkich paliw kopalnych – obecnie funkcjonują obniżone stawki lub zwolnienia. 

  • Statki i samoloty

Proponowane zmiany zakładają, że żegluga morska wejdzie w skład systemu ETS, a lotnictwo utraci przywilej darmowych emisji. Do paliw do silników odrzutowych ma być dodawane więcej zrównoważonego paliwa, a paliwo lotnicze przestanie być objęte ulgą podatkową. Samoloty i statki mają mieć dostęp do czystej energii w głównych portach. Do tego ustanowiony ma być limit emisji gazów cieplarnianych dla statków, które będą zawijać do europejskich portów. 

  • Nowy fundusz

By przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu, KE chce powołać Społeczny Fundusz Klimatyczny, finansowany z budżetu UE, a także z 25 proc. środków nowego ETS. Fundusz w latach 2025-2032 dysponować będzie środkami w wysokości 72 mld euro. Będą on rozdzielane na podobnych zasadach, jak dotychczas. Polska byłaby największym beneficjentem tego funduszu, z 13 miliardami euro dofinansowania. 

Zwiększony ma być również Fundusz Modernizacyjny na transformację energetyczną, z którego Polska korzysta obecnie w największym stopniu. Nie będzie on jednak obejmować inwestycji związanych z paliwami kopalnymi, w tym gazem.

Więcej na ten temat tutaj.

Zmiany klimatu Infografika

pokaż metkę
Autor:
Osoba publikująca: Monika Jagiełło
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-07-20
Data aktualizacji: 2022-03-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź