Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Ósmoklasiści poznali wyniki egzaminów kończących szkołę podstawową – rezultaty uczniów z Krakowa należą do najlepszych w skali całego kraju. Teraz czas na kolejne etapy rekrutacji do liceum, technikum lub szkoły branżowej. Uczniowie do 14 lipca mieli czas na uzupełnianie złożonych wniosków rekrutacyjnych o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 22 lipca o godz. 10.00 szkoły ponadpodstawowe opublikowały listę uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Fot. pexels.com
pexels.com

Co dalej?

Od 23 do 30 lipca uczniowie mogą potwierdzać wolę przyjęcia do szkoły. W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany będzie można to zrobić, składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Warto pamiętać, że w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy również złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednie orzeczenia:

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem silnikowym
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym.

Dotyczy to nauki zawodów, w których podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E). Skierowania na badanie lekarskie są wydawane do 26 lipca przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o przyjęcie do których ubiega się kandydat.

Uwaga! W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły do 30 lipca do godz. 15.00. Należy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w formie papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie należy złożyć dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego kandydat został przyjęty.

Z kolei 2 sierpnia o godz. 10.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół. Informacje o zakwalifikowaniu i przyjęciu kandydatów do szkoły będą dostępne w formie list wywieszonych w szkołach, a także opublikowanych na stronach internetowych szkół oraz w systemie rekrutacyjnym. Jeśli we wniosku podany został adres e-mail rodziców, informacja zostanie przesłana na ten adres.

Warto przypomnieć, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół prowadzonych przez miasto Kraków mogą we wniosku rekrutacyjnym wskazać dowolną liczbę szkół oraz dowolną liczbę grup rekrutacyjnych, zwiększając tym samym swoją szansę na zakwalifikowanie. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami, są dostępne w systemie rekrutacyjnym oraz na stronie portaledukacyjny.krakow.pl.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-07-14
Data aktualizacji: 2021-07-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat