Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Programy zdrowotne i finanse

Pozytywne opinie dla programów zdrowotnych oraz analiza sytuacji finansowej Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie – tymi tematami zajmowali się radni podczas posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa.

Fot. materiały prasowe
materiały prasowe

Program powszechnego dostępu do defibrylacji z elementami nauki pierwszej pomocy otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Program zakłada kontynuację działań prowadzonych przez Miasto na podstawie uchwały kierunkowej dla Prezydenta z 2007 r. w sprawie budowy sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w miejscach publicznych oraz uchwały z 2009 r. w sprawie ustanowienia programu zdrowotnego „Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa w zakresie dostępności do pomocy przedmedycznej”. Program poza kontynuacją, przewiduje nowe, uzupełniające działania: prowadzenie szkoleń dla członków rodzin i opiekunów pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia oraz pracowników podmiotów i organizacji posiadających automatyczne defibratory zewnętrzne (AED). – Uruchomiona zostanie aplikacja mobilna, która zlokalizuje najbliższe urządzenie AED oraz pomoże w poszukiwaniu osób w pobliżu zdarzenia, które potrafią je obsługiwać – mówiła Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK. Wieloletni program przewiduje także objęcie dzieci uczęszczających do VI klas szkół podstawowych na terenie Krakowa kompleksowymi i profesjonalnymi zajęciami z zakresu nauki pierwszej pomocy. Radni jednogłośnie wydali pozytywną opinię dla projektu uchwały według druku nr 2038.

Program profilaktyki otyłości i nadciśnienia tętniczego u dzieci w wieku szkolnym również otrzymał pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej (druk nr 2039).  – Program kierowany jest do dzieci klas II i VII oraz VIII samorządowych szkół podstawowych. Jest to drugi etap, z pierwszego wyłoniona została grupa 278 uczniów – wyjaśniała radnym Dyrektor Kois-Żurek. Gmina Miejska Kraków program prowadzi od 2019 r. Drugi etap programu zakłada przeprowadzenie szeregu konsultacji m.in. lekarskich, dietetycznych, psychologicznych oraz rehabilitacyjnych. Radna Alicja Szczepańska zastanawiała się, jak poza leczeniem miasto przeciwdziała otyłości u dzieci. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia zwracała uwagę na elementy edukacyjne programu kierowanego do dzieci i rodziców.

Finanse MCO

Przychody Miejskiego Centrum Opieki w 2020 r. wyniosły ogółem 41 566 934 zł i były o 14 proc. wyższe niż w 2019 r. Koszty w 2020 r. wyniosły 43 837 398 zł i wzrosły o 17 proc. względem poprzedniego roku. Wynik finansowy netto wyniósł (minus) 2 270 464 zł, a korygowany o wartość amortyzacji uzyskał wartość dodatnią w wysokości (zysk) 175 189 zł. Placówka w 2020 r. uzyskała 10 058 186 zł dotacji z budżetu miasta Krakowa.

Wpływ na wynik finansowy Miejskiego Centrum Opieki ma spór z Małopolskim Odziałem Wojewódzkim w Krakowie Narodowego Funduszu Zdrowia o nienależnie wypłacone wynagrodzenia z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych. Sprawa dotyczy umów z NFZ z 2011 r. i 2012 r. Wartość przedmiotu sporu wynosi łącznie 4 586 756,15 zł. Gmina Miejska Kraków udzieliła pożyczki Miejskiemu Centrum Opieki w wysokości 5 520 000 zł na pokrycie zobowiązań, w tym na zapłatę zobowiązania na rzecz MOW NFZ. Miejskie Centrum Opieki nie zgadza się z decyzją Funduszu. Spór jest aktualnie przedmiotem postępowania sądowego. W dniu 26 maja 2021 r. Sąd Najwyższy rozpatrzył wniesioną przez MCO skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 12 marca 2019 r., uchylając zaskarżone orzeczenie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania temu sądowi.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-07-07
Data aktualizacji: 2021-07-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat