Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Pozytywne opinie Komisji Infrastruktury

Zmiany w regulaminie dotyczącym dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulaminie parkingów P&R otrzymały pozytywną opinie Komisji Infrastruktury. Podobnie jak projekty uchwał dotyczące zintegrowanego aglomeracyjnego transportu zbiorowego oraz integracji taryfowo-biletowej transportu zbiorowego na terenie sieci Komunikacji Miejskiej w Krakowie - wzajemne honorowanie biletów w Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz biletów ważnych w pociągach.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Radni z Komisji Infrastruktury pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, według druku nr 2033 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków” w celu przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zmiany w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków podyktowane są nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Pozytywną opinię Komisji otrzymał także druk nr 2025 dotyczący przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LVII/762/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (P+R) w Krakowie. W związku z wcześniejszymi zmianami cen biletów  oraz regulaminu korzystania z  parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (P+R) zaszła konieczność podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały.

Radni opiniowali także dwa druki dotyczące zintegrowanej polityki transportowej. Pierwszy z nich dotyczył deklaracji Miasta i Gminy Krzeszowice, która wyraziła wolę przejęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie organizacji przewozów, regulacji taryfowych oraz stanowienia przepisów porządkowych. Konieczne jest uwzględnienie tej gminy w systemie zintegrowanego aglomeracyjnego transportu zbiorowego, stąd zaszła konieczność nowelizacji uchwały Nr XXVII/354/07 w sprawie realizacji przez Gminę Miejską Kraków zintegrowanego aglomeracyjnego transportu zbiorowego, którą radni ocenili pozytywnie (druk nr 2040).

Ostatni z druków nr 2041 omawianych przez komisję dotyczył kwestii integracji taryfowo-biletowej krakowskiej komunikacji miejskiej z  transportem kolejowym. Na podstawie uchwały nr XCIV/2463/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wzajemnego honorowania biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie i biletów kolejowych (z późn. zm.) aktualnie funkcjonuje honorowanie biletów kolejowych w środkach KMK w związku z prowadzonymi na terenie Krakowa pracami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi. - Niniejszy projekt uchwały proponuje rozszerzenie powyższego rozwiązania i umożliwienie wzajemnego honorowania biletów ważnych w Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz biletów ważnych w pociągach operatorów świadczących usługi w transporcie kolejowym celem realizacji polityki taryfowo-biletowej transportu zbiorowego – czytamy w uzasadnieniu do projektu. Radni pozytywnie zaopiniowali także ten dokument.

Projekt uchwał

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-07-06
Data aktualizacji: 2021-07-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat