Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Podsumowanie 60. i 61. sesji Rady Miasta Krakowa

Rada Miasta Krakowa udzieliła Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2020 r., a wyróżnieni za walkę z Covid-19 medycy odebrali pamiątkowe medale 30-lecia odrodzonego samorządu Krakowa.

Fot. RMK
RMK

Radni zatwierdzili także sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 r. oraz udzielili Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania.

Decyzją radnych patronką skweru przy ul. Łobzowskiej w Krakowie została Janina Paradowska – dziennikarka, publicystka i komentatorka polityczna tygodnika „Polityka” oraz Radia TOK FM. Projekt uchwały w tej sprawie złożyła grupa radnych Krakowa.

Projekt uchwały autorstwa grupy radnych dotyczący ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejskich standardów dostępności w przestrzeni publicznej również zyskał aprobatę Rady Miasta Krakowa.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania strategii zrównoważonego rozwoju związanego z oświetleniem zewnętrznym miasta. Projekt uchwały w tej sprawie złożyła grupa radnych.

Rada Miasta Krakowa podjęła także uchwałę autorstwa grupy radnych w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Projektowana nowa kategoria ul. Buszka”, a także powiązaną z nią uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektowanego połączenia ul. Stanisława Przybyszewskiego z ul. Piastowską poprzez przebudowę ulicy Jana Buszka ze szczególnym uwzględnieniem kategorii ulicy oraz możliwych nowych rozwiązań w tym zakresie.

Radni przyjęli uchwałę, również autorstwa grupy radnych, w sprawie zmiany uchwały nr CXVI/1828/14 RMK z 24 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Krakowa, w tym stypendiów olimpijskich, dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Projekt uchwały autorstwa Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie udzielenia Gminie Nowy Targ pomocy finansowej z przeznaczeniem na wsparcie dla poszkodowanych w pożarze we wsi Nowa Biała Rada Miasta odesłała do Komisji Budżetowej.

Radni zdecydowali także o ponowieniu procedury planistycznej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”.

Rada przyjęła Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2021-2027.

Podsumowanie obrad 60. sesji Rady Miasta Krakowa.

Podsumowanie obrad 61. sesji Rady Miasta Krakowa.

Kolejna sesja Rady Miasta Krakowa odbędzie się 7 lipca.

Przypominamy, że mieszkańcy mogą zdalnie zabrać głos podczas sesji RMK. W tym celu należy przesłać zgłoszenie do Kancelarii Rady Miasta Krakowa na adres br.umk@um.krakow.pl wraz ze wskazaniem kontaktowego adresu mailowego na co najmniej dzień przed terminem sesji. Mieszkańcy powinni też określić, w którym punkcie obrad chcą zabrać głos. Na podany adres przesłany zostanie link umożliwiający – poprzez aplikację Microsoft Teams – zdalne uczestnictwo w sesji RMK oraz zabranie głosu w dyskusji.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-07-01
Data aktualizacji: 2021-07-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat