Klimat rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Raport Miasta w drodze do roku 2030

Ze świata: jak miasta radzą sobie ze zmianami klimatu?

Raport Cities on the route to 2030 (Miasta w drodze do roku 2030) został przygotowany przez międzynarodową organizację non-profit CPD,  która gromadzi i publikuje informacje o klimacie i środowisku, opracowane przez administrację rządową i biznes na całym świecie.

Jeżeli zestawimy ze sobą lata 2011 i 2020, to zaobserwujemy aż siedemnastokrotny wzrost udostępnionych opinii publicznej informacji o zmianach klimatycznych w miastach. W 2011 roku w badaniu przeprowadzonym przez CPD wzięło udział 48 miast, w 2020 już 812.

Jak wynika z raportu: 76% poddanych analizie miast współpracuje z sektorem prywatnym, aby móc wprowadzać nowe projekty i plany w ciągu dwóch lat. Z kolei 93 % z nich zidentyfikowało swoje ryzyka klimatyczne, zaś  43 % nie ma planu adaptacji do zmian klimatu.

Jeśli bliżej przyjrzeć się działaniom, jakie podejmują miasta, aby do 2030 maksymalnie ograniczyć emisję, widzimy że:

 • 34 procent z nich zwiększyło wydajność energetyczną / wprowadziło środki modernizacyjne
 • 21 proc. stosuje energię o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla
 • 20 proc. wykorzystuje własną energię odnawialną
 • 19 proc. montuje oświetlenie LED / CFL / inne technologie oświetleniowe
 • 18 proc. zmniejsza zużycie paliwa, aby zmniejszyć emisję CO2 z pojazdów silnikowych
 • 17 proc. wdraża przepisy i normy budowlane
 • 16 proc. planuje ochronę i ekspansję terenów zielonych i / lub różnorodności biologicznej
 • 15 proc. tworzy obiekty zajmujące się recyklingiem lub kompostowaniem
 • 14 proc. oddziela materiały nadające się do recyklingu i substancje organiczne od innych odpadów
 • 13 proc. rozwija infrastrukturę dla transportu niezmotoryzowanego

Szacunki wskazują, że podejmowane przez miasta obecnie i w najbliższym czasie działania ograniczą roczną emisję CO2 o 63 mln ton,  pozwolą zaoszczędzić 69 mln MWh energii i wytworzyć 692 mln MWh energii odnawialnej, wystarczającej do zasilenia prawie 65 milionów domów rocznie.

Chociaż miasta robią postępy, wciąż wiele jest do zrobienia. Jeśli chodzi o redukcję emisji, miasta muszą wyznaczyć i realizować oparte na nauce cele klimatyczne, aby określić swoją ścieżkę redukcji emisji do zera netto do 2050 r. W większości miast budynki, transport, energia i odpady to obszary, które mają największy potencjał redukcji emisji. 83% miast nie realizuje działań mających na celu redukcję emisji we wszystkich czterech obszarach o największym wpływie.

Jak wygląda ten rozkład w podziale na sektory w przebadanej grupie miast?

 • 50 % optymalizuje zużycie energii w budynkach,
 • 42 % wprowadza mobilność nowej generacji,
 • 34 % dekarbonizuje sieć elektroenergetyczną,
 • 33 % optymalizuje gospodarkę odpadami.

Zmiany są konieczne, ale istnieją trzy główne bariery, które powodują, że ich wprowadzenie jest trudne. Statystycznie w grupie przebadanych miast wygląda to tak:

 • 25 % zgłasza problemy z możliwościami budżetowymi,
 • 18 % podaje jako niewystarczający potencjał mieszkaniowy,
 • 17 % wskazuje na problemy z ubóstwem.

Miasta wyznaczają i realizują cele w zakresie energii odnawialnej: 23 % z nich ma cel związany z energią odnawialną, ale tylko 9 % deklaruje, że co najmniej  70% wykorzystywanej przez nie energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Ze świata: jak miasta radzą sobie ze zmianami klimatu?

 • Dakar (Senegal) - koncentruje się na budynkach i wykorzystuje roślinę typha domingensis jako naturalną formę izolacji. Zwiększa ona efektywność zużycia energii w zabytkowych budynkach i zapewnia większy komfort cieplny. Miasto testuje także nową bioklimatyczną technologię w Szpitalu Geriatrycznym i Gerontologicznym w Ouakam
 • Penampang (Malezja) planuje inwestycje w technologię umożliwiającą przekształcanie odpadów w energię
 • Barcelona (Hiszpania) – niedawno utworzona spółka miejska Barcelona Energy (BE) skupuje od producentów i dostarcza do odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych
 • Lima (Peru) - planuje utworzenie ponad 400 km ścieżek rowerowych. Do 2035 roku ma ich powstać łącznie 1000 km. Połączą one 43 dzielnice obszaru metropolitalnego.
 • Knoxville (USA) – wdraża programy tworzenia domów o niskich lub umiarkowanych kosztach zużycia energii i eksploatacji
 • Adelaide (Australia) – chroni zwierzęta, m.in. nietoperza Grey Headed Flying Fox, któremu grozi wyginięcie przed ekstremalnie wysokimi temperaturami. Nietoperze zostały uznane uchodźcami klimatycznymi, gdyż uciekały przed suszą i niszczeniem siedlisk.

 Cały raport w wersji anglojęzycznej jest dostępny tutaj.

 

Raport CPD grafika 2

 

pokaż metkę
Autor: Gospodarka komunalna
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej
Data publikacji: 2021-06-24
Data aktualizacji: 2021-07-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat