Klimat rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii

Celem Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini jest udoskonalenie bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej, co korzystnie wpłynie na podniesienie jakości oferty edukacyjnej. Dzięki realizacji przedsięwzięcia, będzie możliwe prowadzenie międzynarodowych projektów szkoleniowych dla studentów i kadry dydaktycznej.

Centrum realizuje obecnie poniższe projekty:

·         Budowanie Sieci współpracy na rzecz promocji Odnawialnych Źródeł Energii – BUS OZE – cykl spotkań, szkoleń, wizyt studyjnych, które zakończone zostaną opracowaniem koncepcji zagospodarowania Centrum. Celem prac projektowych jest stworzenie nowego modelu współpracy: kanałów transferu informacji i wiedzy, dotyczycących wdrażania i monitorowania efektywności odnawialnych źródeł energii.

·         SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy – projekt polega na świadczeniu innowacyjnych usług dla przedsiębiorców. Usługi świadczone przez Centra są dla przedsiębiorców bezpłatne, w kwocie netto – koszty pokrywane są przez Lidera projektu w ramach pomocy de minimis.

CTW AGH w Miękini  świadczy usługi w obszarze inteligentnej specjalizacji energia zrównoważona, w której posiada szerokie doświadczenie w związku z realizacją projektów naukowo-badawczych. SPIN dla przedsiębiorców pomaga w identyfikacji potrzeb, formułowaniu problemów i poszukiwaniu możliwych sposobów ich rozwiązywania. Poprzez usługi audytu technologicznego i transferu technologicznego firmy zyskają innowacyjne rozwiązania, często będące podstawą do rozwoju nowych technologii w oparciu o bony na innowacje, projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw czy szybką ścieżkę w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt SPIN poprzez współpracę z partnerami m.in. Polską Akademią Nauk oraz Departamentem Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki w ramach Festiwalu Innowacji wpisuje się w działalność ekosystemu innowacyjności przedsiębiorstw.

Zgodnie z koncepcją Województwa Małopolskiego dotyczącą współpracy B+R, Centra Transferu Wiedzy prowadzą badania w obszarach regionalnych specjalizacji oraz współpracują z przedsiębiorstwami, wykorzystując swój potencjał badawczo-rozwojowy w kierunkach związanych z Regionalnymi Strategiami Innowacji.  

Projekt SPIN poprzez działanie Punktu Kontaktowego dla przedsiębiorców przyczynia się do zwiększenia dostępności informacji na temat możliwości pozyskania wsparcia na działania proinnowacyjne przez przedsiębiorców.

Oferta CTW, dzięki dofinansowaniu kosztu usługi, uzupełnia lukę rynkową w dostępie do drogich usług transferu wiedzy, bowiem staje się dostępna dla mniejszych podmiotów (MŚP). 

Więcej na ten temat tutaj.

BUS OZE

pokaż metkę
Autor: Gospodarka komunalna
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej
Data publikacji: 2021-06-24
Data aktualizacji: 2021-07-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat