Klimat rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ze świata: Międzynarodowa społeczność działa na rzecz klimatu

Podczas spotkania ministrów klimatu i środowiska krajów z grupy G7 , które wytwarzają 27% światowej emisji gazów cieplarnianych i odpowiadają za ponad połowę światowego PKB, zapadły ważne dla globalnej strategii ochrony klimatu ustalenia. Uczestnicy zdecydowali się na przyjęcie bardziej ambitnego planu działań. Kraje G7 zobowiązały się do:

  • ustanowienia konkretnych ścieżek dojścia do zerowej emisji netto do połowy tego stulecia,
  • regularnego aktualizowania wdrażanych strategii,
  • ograniczania wylesiania
  • wspierania odpowiedzialnych łańcuchów dostaw
  • intensywnych działań na rzecz odtwarzania naturalnych zasobów przyrody

Nowy, opracowany przez niezależną instytucję raport, sporządzony na potrzeby spotkania bezsprzecznie udowadnia,  że osiągnięcie zerowej emisji netto jest kluczowe dla  kondycji światowej gospodarki, biznesu i handlu.

Więcej na ten temat tutaj

Z kolei podczas szczytu w Seulu w maju tego roku 67 światowych liderów i szefów organizacji międzynarodowych wezwało do inwestowania w rozwiązania klimatyczne w krajach rozwijających się. Szczyt P4G był pierwszym wielostronnym wydarzeniem środowiskowym zorganizowanym przez Republikę Korei.

Uczestniczyli w nim światowi przywódcy, w tym prezydenci Francji i Etiopii oraz premierzy Wielkiej Brytanii, Chin i Bangladeszu.  

Ponad 200 urzędników wysokiego szczebla, w tym decydenci, dyrektorzy generalni, przedstawiciele organizacji międzynarodowych i społeczeństwa obywatelskiego, wzięło udział w sesjach Zielonego Tygodnia Przyszłości.

Efektem szczytu jest zalecenie stworzenia skalowalnych mechanizmów finansowania działań na rzecz klimatu w krajach rozwijających się.  Jako jedno z rozwiązań uczestnicy wskazali partnerstwo publiczno-prywatne. Kluczowe obszary wymagające wsparcia to wg liderów: żywność i rolnictwo, woda, energia, miasta i gospodarka o obiegu zamkniętym.

Więcej informacji tutaj

W czerwcu tego roku Rada UE przyjęła wart 17,5 mld euro Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Dzięki tej inwestycji UE zamierza zmniejszyć o 55 proc. emisję gazów cieplarnianych do 2030 r. i osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

Z Funduszu finansowane będą projekty, które obniżą społeczno-gospodarcze koszty przede wszystkim w krajach, które są w dużym stopniu zależne od paliw kopalnych lub wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu. FST zakłada inwestycje na obszarach, które będą ograniczać produkcję opartą na węglu kamiennym i brunatnym.

Środki finansowe będą udostępniane na podstawie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, które zostaną opracowane przez państwa członkowskie. W planach zostaną określone najbardziej dotknięte obszary i ich potrzeby w zakresie inwestycji.

Głównym celem funduszu jest pomoc w adaptacji do nowych możliwości zatrudnienia poprzez szkolenia oraz przekwalifikowanie pracowników i osób poszukujących pracy.

Z funduszu będzie także można finansować inne rodzaje inwestycji, jak np.: badania naukowe i innowacje, transfer zaawansowanych technologii, przystępną cenowo energię ekologiczną i magazynowanie energii, obniżenie emisyjności transportu lokalnego, cyfryzację i wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów.

Więcej na ten temat tutaj

Zmiany klimatu

pokaż metkę
Autor: Gospodarka komunalna
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej
Data publikacji: 2021-06-23
Data aktualizacji: 2021-06-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat