Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O Narodowym Centrum Nauki na komisji

Jednogłośnie pozytywną opinię wydała Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych dla wykonania budżetu za 2020 r. w merytorycznym zakresie działania komisji. Radni spotkali się też z prof. Zbigniewem Błockim, dyrektorem Narodowego Centrum Nauki.

Fot. tookapic.com
tookapic.com

- Narodowe Centrum Nauki to jedyna instytucja centralna, której siedziba znajduje się w Krakowie. Powstało 10 lat temu w Krakowie. Budżet jednostki to 1 mld 300 mln zł. Stawiamy na doskonałość w nauce – mówił do radnych prof. Zbigniew Błocki. Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. NCN finansuje badania podstawowe realizowane w formie: projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. NCN wspiera też młodych naukowców przeznaczając nie mniej niż 20 proc. środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.

- Obecnie na budynku NCN znajduje się jedynie mała tabliczka informacyjna. Nie tylko osobom z zagranicy ciężko znaleźć siedzibę instytucji. Niestety, bez zmian w uchwale krajobrazowej nie ma możliwości umieszczenia większego szyldu – mówił radny Łukasz Wantuch. Stąd jego projekt rezolucji, by podobnie jak w przypadku Tauron Areny Kraków zrobić wyjątek. - Korespondencja władz NCN z Urzędem Miasta Krakowa wskazuje, że Urząd stoi na stanowisku, że tworzenie wyjątków pociągnie za sobą kolejne takie przypadki. A tego UMK chciałby uniknąć – dodawał Łukasz Wantuch. Radni ustalili, że dyrekcja NCN prześle do Komisji posiadaną dokumentację w tej sprawie, a do 15 czerwca radni korespondencyjnie zadecydują, czy chcą, aby projekt rezolucji w tej sprawie został zgłoszony na sesję 30 czerwca.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-06-11
Data aktualizacji: 2021-06-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat