Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Komisja Rewizyjna na tak dla wykonania budżetu i absolutorium

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wnioski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kraków za 2020 r. oraz udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa absolutorium za 2020 rok.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Dochody Gminy Miejskiej Kraków w 2020 r. wyniosły 6 mld 198 mln 932 tys. 720 zł i zostały zrealizowane w 96,4 proc. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 97,69 proc. planu i na 31 grudnia 2020 roku wyniosły 5 mld 903 mln 917 tys. 478 zł. Dochody majątkowe zamknęły się kwotą 295 mln 15 tys. 242 zł, co stanowi 76,64 proc. planu.

Wydatki Gminy Miejskiej Kraków w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 6 mld 667 mln 804 tys. 265 zł, co stanowi 94,7 proc. planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 5 mld 828 mln 15 tys. 440 zł, co stanowiło 97,9 proc. planu, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 839 mln 788 tys. 825 zł, co stanowi 77,3 proc. planu.

Przychody budżetu miasta Krakowa na 2020 r. zaplanowano na kwotę 787 mln 529 tys. 039 zł, a zrealizowano w 100,8 proc. (794 mln 165 tys. 878 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2020 r. przedłożone przez Prezydenta Miasta Krakowa otrzymało pozytywną opinię z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO również pozytywnie zaopiniowało informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków.

Komisja Rewizyjna w dwóch zespołach roboczych przeanalizowała sprawozdania i dokumenty związane z wykonaniem budżetu miasta za 2020 r. Zespół ds. inwestycji wystosował szereg pytań szczegółowych związanych z względnie niskim poziomem realizacji części zdań.

- Cieniem położyły się dwie inwestycje realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, czyli Krakowski Szybki Tramwaj III i remont al. 29 Listopada – mówił Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig. Tłumaczył radnym, że zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa to inwestycje realizowane przez określone lata, a podpisane umowy muszą mieć cały czas zapewnione finansowanie. - Inwestycje miały  rozpocząć się 1 stycznia, tymczasem KST III rozpoczęła się wydaniem terenu 1 lipca, a wejściem w teren 8 lipca. Oznacza to, że już połowa kwoty przeznaczona na ten rok nie została spożytkowana, tym bardziej, że duża część prac prowadzonych w drugiej połowie ubiegłego roku na tym obszarze to były prace rozbiórkowe, wyburzeniowe, które nie pochłaniają tak dużych środków. Większe wydatki ponosimy w tym roku, i nie mogliśmy w naturalny sposób ograniczyć tego finansowania w roku ubiegłym, mimo że zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że rozpoczęcie tej inwestycji z racji uzyskiwania wszystkich pozwoleń ulegnie przesunięciu. To samo dotyczy al. 29 Listopada, tyle że ta inwestycja rozpoczęła się jeszcze później, bo w teren wykonawca wszedł jesienią ubiegłego roku – wyjaśniał zastępca prezydenta Andrzej Kulig.

- Gdybyśmy mieli oceniać wykonanie tego budżetu w normalnych okolicznościach, to pozostawiał by on wiele do życzenia, natomiast nadzwyczajna sytuacja z jaką nam wszystkim przyszło się mierzyć miała wpływ zarówno na stronę dochodową, jak i na stronę wydatkową, co w dokumentach sprawozdawczych jest widoczne – mówił Wojciech Krzysztonek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Projekty uchwał Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kraków za 2020 r. oraz udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa absolutorium za 2020 rok opiniowane będą podczas korespondencyjnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w środę 9 czerwca. Głosowanie nad drukami odbędzie się podczas sesji Rady Miasta Krakowa 30 czerwca.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-06-08
Data aktualizacji: 2021-06-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat