Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – konsultacje społeczne

Prezydent Krakowa zaprasza mieszkańców miasta oraz zainteresowane organizacje pozarządowe na konsultacje społeczne, dotyczące regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy. Konsultacje odbywają się w terminie 4-25 czerwca i są przeprowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMK.

Fot. materiały prasowe
materiały prasowe

W ramach konsultacji trwających od 4 do 25 czerwca, odbędzie się jedno otwarte spotkanie z mieszkańcami Krakowa. Ze względu na panującą sytuację, spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19, spotkanie odbyło się w trybie online w czwartek, 17 czerwca.

Dodatkowo 10 czerwca w godz. 10.00-12.00 odbył się dyżur telefoniczny eksperta pod numerem telefonu 12 616 8869.

Konsultowany projekt dokumentu wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji dostępne są:

 • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa w zakładce „Strategie, polityki, programy – gospodarka komunalna”
 • na stronie internetowej www.ngo.krakow.pl
 • w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, Wydział Gospodarki Komunalnej (III piętro, pok. 315). Ze względu na obostrzenia pandemiczne, przed udaniem się do urzędu prosimy o umówienie wizyty telefonicznie: 12 616 88 69

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego
do 25 czerwca w następujący sposób:

 • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl  
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków (ważna jest data wpływu listu do Wydziału Gospodarki Komunalnej – nie później niż do 25 czerwca)
 • dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Gospodarki Komunalnej, ul. Wielopole 17a
 • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
  z dopiskiem: Konsultacje projektu dokumentu pn.: „Regulamin dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

Rada Miasta Krakowa uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.

Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-06-02
Data aktualizacji: 2021-06-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat