Klimat rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nowe narzędzie do śledzenia polityki klimatycznej

Na początku maja b.r. ambasadorowie państw UE przyjęli porozumienie „Fit for 55”, zakładające zwiększenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE z 40 proc. do co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 roku.

Tak ambitnie nakreślony plan wymaga systematycznej kontroli, na jakim etapie realizacji przyjętych założeń są państwa członkowskie. Służyć ma temu powstałe w ramach projektu LIFE_UNIFY narzędzie do monitorowania NECP Tracker.

Zbiera ono, analizuje i udostępnia dane potrzebne do oceny stanu realizacji krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu w 10 państwach członkowskich: Chorwacji, Czechach, Danii, Estonii, Francji, Niemczech, Portugalii, Słowenii, Hiszpanii oraz Polski.

Aplikacja analizuje dane w obszarach: redukcji emisji gazów cieplarnianych, także w podziale na poszczególne sektory gospodarki, jak np.: energia, rolnictwo, przemysł czy transport, zestawiając je graficznie z krajowymi planami, udostępnionymi przez poszczególne państwa członkowskie, objęte monitoringiem.  W przypadku Polski są to dane opracowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, pochodzące m.in. z Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030.

Porównując je można dość dokładnie określić, na jakim etapie są państwa członkowskie pod względem realizacji poszczególnych celów klimatycznych np. w zakresie redukcji emisji CO2, zwiększenia efektywności energetycznej czy udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym.

Udostępniane w NECP Tracker dane dotyczące naszego kraju pokazują, że na tym polu mamy jeszcze wiele do zrobienia. Po dużym spadku poziomu emisji na początku lat 90-tych XX w. utrzymuje się ona na stałym poziomie. Przyczyniają się do tego w dużej mierze sektory: energetyczny i transportowy, oparte na węglu (od 1990 roku głównie z powodu wzrostu liczby samochodów, emisja generowana przez transport wzrosła o 205%).

Kraków od kliku już lat działa na rzecz ochrony klimatu, wdrażając wiele programów mających na celu ograniczenie emisji i uzyskanie neutralności klimatycznej, np. wprowadzając zmiany w organizacji transportu, w tym komunikacji miejskiej (autobusy elektryczne, ścieżki rowerowe, ograniczenie ruchu samochodowego w centrum, rozwiązania typu P&R, kolej aglomeracyjna).  

Więcej informacji tutaj

Nowa Huta z lotu ptaka.

pokaż metkę
Autor: Gospodarka komunalna
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej
Data publikacji: 2021-05-21
Data aktualizacji: 2021-05-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat