Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

„Zdrowy Kraków 2022–2024” – konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa, instytucje oraz organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w I etapie konsultacji społecznych, dotyczących kolejnej edycji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024”.

Fot. materiały prasowe
materiały prasowe

Celem I etapu konsultacji jest rozpoznanie opinii mieszkańców Miasta Krakowa, organizacji, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, tak aby realizowane zadania w latach 2022–2024 uwzględniały zróżnicowane potrzeby.

Konsultacje zostaną przeprowadzone przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa według poniższego harmonogramu konsultacji.

Harmonogram konsultacji :

I ETAP

Termin I etapu konsultacji: od 17 maja do 2 czerwca.

W ramach I etapu konsultacji zbierane będą uwagi ogólne oraz propozycje realizowanych, w ramach programu zadań.

Materiały merytoryczne oraz formularze konsultacyjne dla pierwszego etapu konsultacji dostępne są:

Wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny można w dniach 17 maja–2 czerwca:

  • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem: Konsultacje społeczne dotyczące Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024”
  • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), z dopiskiem: Konsultacje społeczne dotyczące Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024”.

II ETAP

Termin II etapu konsultacji: od 19 lipca do 1 sierpnia.

W ramach etapu będą prowadzone konsultacje z instytucjami, organizacjami i podmiotami związanymi z ochroną zdrowia – zgłaszanie uwag i wniosków z wykorzystaniem formularzy konsultacyjnych.

III ETAP

Termin III etapu konsultacji: od 1 września do 1 października.

W ramach etapu będą prowadzone konsultacje z mieszkańcami, instytucjami, organizacjami i innymi zainteresowanymi podmiotami – zgłaszanie uwag i wniosków z wykorzystaniem formularzy konsultacyjnych, dyżury telefoniczne pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, otwarte spotkania z mieszkańcami oraz z NGO.

W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Marią Piętak-Frączek – kierownikiem Referatu ds. Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (adres e-mail: maria.pietak-fraczek@um.krakow.pl; tel.: 12 616 94 92) lub Joanną Jabłońską – pracownikiem Referatu ds. Zdrowia (adres e-mail: joanna.jablonska1@um.krakow.pl; tel.: 12 616 94 97).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-05-17
Data aktualizacji: 2021-06-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat