Komunikacja rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rozbudowa al. 29 Listopada: wyburzenia i roboty drogowe

Postępują prace przy rozbudowie al. 29 Listopada do granic Krakowa. Największy front widoczny jest w rejonie wiaduktu kolejowego koło ul. Siewnej. Rozpoczęto też przygotowania do robót drogowych.

Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Z 35 obiektów budowlanych przeznaczonych pod rozbiórkę w ramach rozbudowy al. 29 Listopada wyburzono już 23 z nich. Wykonawca kończy też usuwanie kolidującej roślinności. Wycinki są na poziomie 95 proc. W ramach inwestycji konieczne jest usunięcie 371 sztuk drzew – w ich miejsce zostanie nasadzonych tyle samo sztuk roślin.

Rozpoczęła się też przebudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie estakady im gen. Tadeusza Rozwadowskiego w ciągu ul. Lublańskiej oraz w rejonie ul. Rybianka.

Mocno zaawansowane są roboty związane z budową nowego wiaduktu kolejowego w magistrali nr 8. Po rozbiórce jednego z przęseł w grudniu ubiegłego roku i wykonaniu prac ziemnych, fundamentowych i żelbetowych, obecnie budowana jest już nowa konstrukcja obiektu kolejowego nad al. 29 Listopada.

Wykonawca rozpoczął też przygotowania do robót drogowych. Zdjęta została pierwsza warstwa ziemi pod nową nitkę al. 29 Listopada na odcinku od ul. Węgrzeckiej w kierunku południowych.

W kolejnych tygodniach trwający obecnie zakres prac będzie kontynuowany. Zwiększy się front robót związanych z przebudową kanalizacji. W tym roku zakończy się budowa pierwszego z przęseł wiaduktu kolejowego w magistrali nr 8.

Przypomnijmy, że zakres prac związanych z rozbudową al. 29 Listopada obejmie przebudowę istniejące drogi krajowej nr 7 na Warszawę na odcinku ok. 2,6 km od ul. Woronicza do granic miasta wraz z przebudową obiektów inżynierskich, w tym dwóch wiaduktów kolejowych oraz rozbudową, przebudową i budową infrastruktury: odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i kolidującego uzbrojenia. Powstaną ścieżki rowerowe, buspasy, nowe chodniki. Zagospodarowana będzie zieleń.

Celem rozbudowy al. 29 Listopada jest poprawa warunków ruchu w północnej części Krakowa. Dzięki poszerzeniu wylotówki na Warszawę do co najmniej dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każda stronę, przebudowie wiaduktów kolejowych, a także – w perspektywie czasu – połączeniu nowej al. 29 Listopada z planowanymi do realizacji inwestycjami komunikacyjnymi, m.in. budową północnej obwodnicy, linii tramwajowej do Górki Narodowej, ulic Iwaszki oraz Felińskiego, wyjazd z Krakowa w kierunku północnym będzie znacznie łatwiejszy i szybszy. Realizacja inwestycji ma potrwać około dwóch lat.

Wykonawcą rozbudowy al. 29 Listopada do granicy miasta jest konsorcjum firm: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (lider), STRABAG Sp. z o.o. (partner). Kwota kontraktowa brutto wynosi – 94 897 131,26 zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 kwotą ok. 72 mln zł.

dji_0001.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
Postęp prac przy rozbudowie al. 29 Listopada Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
dji_0002.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
Postęp prac przy rozbudowie al. 29 Listopada Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
dji_0005.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
Postęp prac przy rozbudowie al. 29 Listopada Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
dji_0006.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
Postęp prac przy rozbudowie al. 29 Listopada Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
dji_0007.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
Postęp prac przy rozbudowie al. 29 Listopada Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
dji_0008.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
Postęp prac przy rozbudowie al. 29 Listopada Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
dji_0009.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
Postęp prac przy rozbudowie al. 29 Listopada Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
dji_0010.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
Postęp prac przy rozbudowie al. 29 Listopada Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
dji_0011.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
Postęp prac przy rozbudowie al. 29 Listopada Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
dji_0981.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
Postęp prac przy rozbudowie al. 29 Listopada Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
dji_0984.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
Postęp prac przy rozbudowie al. 29 Listopada Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
dji_0990.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
Postęp prac przy rozbudowie al. 29 Listopada Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
dji_0991.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
Postęp prac przy rozbudowie al. 29 Listopada Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
dji_0996.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
Postęp prac przy rozbudowie al. 29 Listopada Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
dji_0001.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
dji_0002.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
dji_0005.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
dji_0006.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
dji_0007.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
dji_0008.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
dji_0009.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
dji_0010.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
dji_0011.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
dji_0981.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
dji_0984.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
dji_0990.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
dji_0991.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
dji_0996.jpg-al. 29 Listopada, ZIM
pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-04-29
Data aktualizacji: 2021-04-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat