Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Najwyższe bezpieczeństwo wody w Krakowie

Wodociągi Miasta Krakowa SA potwierdzają, że wszystkie publikowane dotychczas informacje dotyczące pełnego bezpieczeństwa krakowskiego systemu zaopatrzenia w okresie pandemii COVID-19 pozostają aktualne.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Przez ponad rok funkcjonowania w niepewnych i trudnych warunkach wzmożonego ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie przeprowadzono wiele badań naukowych dotyczących potencjalnych możliwości jego rozprzestrzeniania za pośrednictwem systemów wodociągowych. Wynikiem wspominanych analiz jest dość pokaźna liczba istotnych publikacji naukowych, odnoszących się zarówno do kwestii przeżywalności SARS-CoV-2 w środowisku wodnym, a zwłaszcza w ściekach bytowych, jak i skuteczności poszczególnych etapów procesu uzdatniania wody w usuwaniu oraz dezaktywacji koronawirusów, w tym wirusa SARS-CoV-2. Więcej na temat publikacji naukowych poruszających te zagadnienia przeczytamy na stronie Wodociągów Miasta Krakowa.

Należy podkreślić, że również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko i potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych w kontekście rozprzestrzeniania koronawirusa. WHO uważa, że stosowanie dodatkowych środków uzdatniania nie jest potrzebne, a proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa wywołującego COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa SARS-CoV-2 w wodzie pitnej.

Koronawirusy jako wirusy otoczkowe charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru.

Konieczne do oczyszczania procesy technologiczne są stosowane we wszystkich zakładach uzdatniania wody Wodociągów Miasta Krakowa SA. Są to w szczególności wysokosprawne procesy dezynfekcji wody w Zakładzie Uzdatniania Wody Raba oraz Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa i Dłubnia.

Woda dostarczana mieszkańcom Krakowa spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz regulacje Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – jest w pełni bezpieczna dla zdrowia i nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.

Wodociągi Miasta Krakowa SA na bieżąco monitorują aktualny stan badań i wiedzy w zakresie wpływu wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców w kontekście zaopatrzenia w wodę pitną. Wszelkie nowe, dostępne publikacje naukowe traktujemy jako istotny element wiedzy, wspierający proces identyfikacji ewentualnych zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z pandemią Covid-19.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-04-27
Data aktualizacji: 2021-04-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat