Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Na Zabłociu powstaje Klaster Innowacji

Roboty przy adaptacji starych budynków przy ul. Zabłocie 20 i 22, na potrzeby Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych idą w najlepsze. Po zakończeniu prac rozbiórkowych wewnątrz wykonawca skupia się m.in. na montażu instalacji.

 

Fot. materiały prasowe
materiały prasowe

Po uzyskaniu w marcu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, prace budowlane przy realizacji Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 znacznie przyspieszyły.

– Aktualnie jesteśmy już po rozbiórkach starych elementów wewnątrz adaptowanych do nowej funkcji budynków A i B. Rozebrane zostały szyby windowe, zakończyły się roboty związane z izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów – informuje Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

W budynku A (bliżej ul. Herlinga–Grudzińskiego) na poziomie piwnicy, parteru i 1 piętra zostały wykonane nowe ściany murowane. Tam też rozpoczęto układanie tynków. Zaawansowane są też prace związane z zabezpieczeniem pożarowym konstrukcji, a także budowa otworów okiennych w ścianach frontowych. Rozpoczęto też wykonywanie nowych szybów windowych. Trwa montaż instalacji sanitarnych podposadzkowych oraz kanalizacji deszczowej.

Do budynku B wykonano wejścia od strony południowej i północnej wraz ze schodami terenowymi, a do budynku A podest wejściowy od strony północnej.

– W kolejnych tygodniach wykonawca będzie kontynuował murowanie ścian wewnętrznych w obu budynkach, a także roboty tynkarskie. Kontynuowane będą prace instalacyjne, rozpocznie się montaż instalacji elektrycznej i teletechnicznej – zapowiada dyrektor ZIM w Krakowie. Ponadto zakończona ma zostać budowa nowych szybów windowych oraz doku rozładunkowego przy budynku A.

Generalnym wykonawcą inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” jest wybrana w przetargu firma MOSTOSTAL Warszawa S.A. Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwoleń administracyjnych i realizację inwestycji została zawarta w lutym 2020 r. Wartość kontraktu to 39 253 583,09 zł.

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 ma być centrum społecznych i technologicznych innowacji, realizujących ideę SMART City poprzez kreatywne łączenie sektora wiedzy i technologii z inkubacją przedsiębiorczości i aktywności społecznej.

Istotą przestrzeni Klastra będzie jej „otwartość”, nie tylko w kontekście architektonicznym, ale przede wszystkim w kategoriach dostępności i możliwości współkreowania jej przez samych użytkowników tworzących nową, lokalną społeczność. Tak zwana shared space – przestrzeń współdzielona powinna być zawsze na swój sposób „tymczasowa” i „żywa” z której korzystanie jest uzależnione od aktualnych potrzeb i pomysłów. Będzie to zatem przestrzeń realizująca w praktyce idee partycypacji.

Istotny udział w funkcjonowaniu Klastra będzie mieć Miasto. Jedną z najważniejszych funkcji przewidzianych w Klastrze jest działalność komórek i jednostek organizacyjnych Miasta zlokalizowanych w budynku B we współpracy z organizacjami społecznymi w sferze wspierania aktywności społecznej i gospodarczej oraz dialogu społecznego, których głównym celem będzie  integrowanie tych działalności z pozostałymi sferami aktywności Klastra.

Projekt realizowany jest w oparciu do dofinansowanie ze środków przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 na rewitalizację w ramach Osi 11 – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 – Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 – Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, na podstawie umowy o dofinansowanie o wartości 14 083 350,58 zł.

 

pokaż metkę
Autor: Jan Machowski
Osoba publikująca: Anna Duda
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-04-23
Data aktualizacji: 2021-04-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat