Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Raport z konsultacji w sprawie Wesołej

Zieleń, w której będzie można odpocząć, ale też miejsce wydarzeń artystycznych i spotkań wszystkich pokoleń mieszkańców – taki obraz Wesołej wyłania się z konsultacji społecznych, które trwały od 26 listopada ubiegłego roku do 26 lutego. Jest już gotowy raport podsumowujący pierwszą fazę konsultacji.  

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Bogusław Świerzowski / krakow.pl

W raporcie wskazano cele kierunkowe oraz funkcje dla terenu Wesołej, zgłaszane przez uczestników konsultacji. W ich trakcie mieszkańcy zgłaszali dwa rodzaje uwag: jak należy projektować Wesołą oraz jakiej Wesołej chcą. Wskazywano przede wszystkim, że teren ten powinien być:

 • rodzajem agory z dużą ilością zieleni – miejscem regeneracji, spotkań, klastra artystycznego
 • miejscem dla różnych środowisk – mieszkańców w różnych grupach wiekowych, artystów, rzemieślników
 • obszarem pełniącym funkcje regeneracyjne, kulturalne, artystyczne
 • miejscem z rozwiązaniami ekologicznymi

Jeśli chodzi o sposób projektowania terenu Wesołej, mieszkańcy chcą, aby obszar ten był  projektowany i tworzony stopniowo, w transparentny sposób.

Jaka będzie Wesoła?

Zdecydowana większość uczestników konsultacji wskazała, że obszar Wesołej powinien być: miejscem z funkcją parku (87 proc.), miejscem odpoczynku (81 proc.), miejscem do rekreacji (80 proc.), miejscem działalności artystycznej (72 proc.), miejscem wydarzeń kulturalnych (68 proc.), miejscem działalności instytucji kultury (66 proc.).

Zagospodarowanie terenów i budynków

Pomysły zgłaszane przez mieszkańców podzielono na trzy kategorie, zgodnie z obszarami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

1. Teren zabudowy usługowej oraz dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – przykładowe funkcje:

 • edukacyjne – centrum edukacji ekologicznej, centrum edukacyjne młodzieży
 • muzealne – muzea o różnych profilach
 • funkcje prozdrowotne i prospołeczne – wykorzystanie budynków po klinikach na: ogólnodostępną, publiczną przychodnię zdrowia z gabinetami specjalistycznymi, diagnostyką ogólną, obrazową i specjalistyczną; na wielopokoleniowy dom kultury czy dom seniora
 • siedziby instytucji kultury, sztuki i rzemiosła
 • siedziba start-upów, nowych idei – sztuka i technologia
 • funkcje uzupełniające: kawiarnie, restauracje, galerie, pracownie artystyczne

2. Tereny zieleni urządzonej

Pas terenów zielonych powinien zawierać parki, ogrody, zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym, zieleńce oraz zieleń przy budynkach.

 • Rozwiązania sprzyjające klimatowi

Mieszkańcy wskazywali w konsultacjach, że Wesołą należy zaprojektować jako obszar miejski z rozwiązaniami sprzyjającymi klimatowi. Należy stworzyć system zintegrowanych przestrzeni zielonych, z wykorzystaniem rozwiązań proekologicznych, takich, jak mała retencja wód opadowych, odnawialne źródła energii, ogrody deszczowe, permakulturowe, ogrody społeczne i sensoryczne, sprzyjające relaksowi parki z alejkami do spacerowania, skwery; wspieranie bioróżnorodności.

 • Zielone dachy

W nowej zabudowie powinny pojawić się tzw. zielone dachy, które stanowiłyby ogólnodostępną strefę zieleni. Projekt nowej Wesołej powinien maksymalnie ochronić i zachować zieleń już istniejącą na tym terenie. Mieszkańcy podkreślali w konsultacjach, aby nie dokonywać wycinek drzew i nie wprowadzać nowej zabudowy kolidującej z zielenią.

 • Zabudowa pawilonowa

W strefach zielonych powinny znaleźć się również obiekty w zabudowie pawilonowej, takie, jak mała gastronomia, kawiarnie lodziarnie, pawilony wystawowe. Będą to miejsca, które umożliwią organizację imprez plenerowych, wystaw czy warsztatów. Pojawiły się też propozycje zlokalizowania w strefach zielonych – ogrodów społecznych dla mieszkańców.

 • Ankieta internetowa

Wśród propozycji zagospodarowania terenów zielonych, wskazywanych przez uczestników ankiety internetowej, najczęściej znajdują się: strefy zielone, parki z alejkami do spacerowania, skwery, ścieżki piesze i pieszo-rowerowe, w otoczeniu zieleni.

3. Tereny zagospodarowania placu

Plac przestrzennie i funkcjonalnie powinien pełnić rolę centrum Wesołej, a w jego obrębie powinny krzyżować się wszystkie główne osie komunikacyjne tej dzielnicy. Południowa zabudowa placu powinna zawierać również funkcje publiczne, miejskie. We wnętrzu południowej zabudowy placu, należy rozważyć stworzenie otwartej przestrzeni, w postaci dziedzińca lub drugiego mniejszego placu, który łączyłby się z placem głównym. Mieszkańcy zgłaszali w konsultacjach, aby plac miał różnorodną przestrzeń, był miejscem odpoczynku, ale i symbolem dzielnicy i miejscem związanym z instytucjami kultury. Istotne jest, według uczestników konsultacji, aby na placu pojawiła się ekspozycja sztuki, np. kino plenerowe, teatr w plenerze, galeria rzemiosła.

„Porozmawiajmy o Wesołej”

Projekt „Porozmawiajmy o Wesołej” będzie polegał na cyklicznych dyskusjach publicznych o bieżących decyzjach w sprawie Wesołej, w których będą uczestniczyć przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Agencji Rozwoju Miasta Krakowa oraz mieszkańcy. Celem projektu jest zapewnienie transparentności procesu zagospodarowania dzielnicy Wesoła. Spotkania będą pełnić funkcję informacyjno-konsultacyjną. Przedstawiciele miasta będą informować o podejmowanych decyzjach. Sprawdzane będą również punkty wymagające pogłębionych konsultacji lub badań.

Zespół konsultacyjny

Prezydent Krakowa podjął również decyzję o powołaniu zespołu konsultacyjnego, w skład którego wejdzie 10 radnych (¼ składu rady), zastępca prezydenta oraz przedstawiciel spółki ARMK. Ci ostatni nie będą mieć jednak prawa głosu. Zespół będzie informowany o działaniach spółki oraz będzie wyrażał opinie na temat przyszłości terenów Wesołej.

Przypomnijmy, że 1 lutego ruszyła druga faza konsultacji społecznych. Jej celem było zaprezentowanie syntezy wyników I etapu, odpowiedzi miasta i spółki ARMK na postawione w pierwszym etapie pytania oraz pogłębienie pomysłów, wypracowanych w pierwszej fazie. W ostatniej fazie konsultacji, ARMK wspólnie z miastem zaprezentują swoją koncepcję zagospodarowania Wesołej, powstałą w oparciu o wyniki I fazy konsultacji z mieszkańcami. Na podstawie uzyskanych wyników opracowane zostaną wytyczne do planu funkcjonalnego.

Przeczytaj raport z konsultacji tutaj.

Więcej informacji o konsultacjach znajdziesz tutaj.

 

pokaż metkę
Autor: GRAŻYNA ROKITA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-04-16
Data aktualizacji: 2021-04-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat