Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Sprawy administracyjne – Kraków w czołówce polskich miast

Kraków znalazł się w czołówce miast, obok Poznania, Wrocławia i Gdańska pod względem ilości składanych wniosków i wydawanych decyzji administracyjnych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw alkoholowych – takie są wyniki badań porównawczych przeprowadzonych za 2020 rok.

Fot. Jan Graczyński

Wydział Spraw Administracyjnych UMK przeprowadził badania porównawcze, którymi objętych zostało 14 miast wojewódzkich. Badania te miały na celu porównanie procesów i praktyk stosowanych w wydziałach spraw administracyjnych w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrotu napojami alkoholowymi w innych miastach i w Krakowie.

Ewidencja ludności i dowody osobiste

W Krakowie, największym po Warszawie mieście wojewódzkim biorącym udział w badaniu, w biegłym roku złożonych zostało najwięcej wniosków o wydanie dowodu osobistego (ponad 51 tysięcy), o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów (ok. 9,5 tysięcy) oraz wydano najwięcej decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych (ok. 1,4 tysięcy).

Kraków wśród ankietowanych miast miał także w 2020 r. najwyższy odsetek wniosków, we wskazanym w badaniu zakresie, składanych drogą elektroniczną (47%).

Obrót napojami alkoholowymi

W zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w pierwszej siódemce największych polskich miast plasują się Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk i Szczecin. Wynika to z faktu, że miasta te są odwiedzane przez bardzo dużą liczbę turystów. Limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest w nich też najwyższy. Kraków w porównaniu z innymi miastami plasuje się na wysokiej pozycji. Przy drugim wyniku pod względem liczby ludności ma limit 9000 zezwoleń (drugi po Warszawie).

Największy dochód

Największy dochód z tytułu obrotu napojami alkoholowymi w 2020 r. uzyskany został w Krakowie i przekroczył on 27 mln zł. W przypadku dochodu uzyskanego przez poszczególne miasta w przeliczeniu na liczbę ludności – Kraków osiągnął pierwszą pozycję uzyskując kwotę 35 193,19 zł w przeliczeniu na 1 tysiąc mieszkańców.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w Krakowie pozwalają pokryć koszty przeznaczone na zaplanowaną w budżecie gminy realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 r., czyli na ważne cele z zakresu polityki społecznej.

pokaż metkę
Autor: Grażyna Rokita
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-04-15
Data aktualizacji: 2021-04-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź