Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O Krajowym Planie Odbudowy i projektach finansowanych z UE

Podczas posiedzenia Komisji Innowacji i Wykorzystania Środków Unijnych rozmawiano na temat stanu realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Radni wysłuchali także informacji na temat uwag zgłoszonych przez Miasto Kraków do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to dokument programowy określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz proponowane do realizacji reformy i inwestycje. Celem głównym KPO jest promowanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE poprzez zwiększenie odporności i zdolności dostosowawczych, łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu oraz wspieranie transformacji ekologicznej i cyfrowej. Horyzont czasowy realizacji dokumentu zamyka się pod koniec sierpnia 2026 r. Polska może skorzystać w sumie z 58,1 mld euro, z czego środki bezzwrotne wynoszą 23,9 mld euro, a środki zwrotne do 34,2 mld euro. Dokument obejmuje 5 komponentów: odporność i konkurencyjność gospodarki - 4,133 mld euro (17,3 proc.); zielona energia i zmniejszenie energochłonności - 6,347 mld euro (26,6 proc.); transformacja cyfrowa -3,034 mld euro (12,7 proc.); efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia - 4,262 mld euro (17,9 proc.) oraz zielona, inteligentna mobilność - 6,074 mld euro (25,5 proc).

Gmina Miejska Kraków zgłosiła do Projektu KPO 127 uwag o charakterze szczegółowym oraz 8 uwag o charakterze ogólnym.

- Rzecz, która się powtarza w każdym komponencie to kwestia pominięcia dużych miast – metropolii. Z programu odbudowy wynika, że on jest – patrząc z perspektywy Krakowa, ale nie tylko – zbyt mocno nakierowany na mniejsze miejscowości i nie uwzględnia potrzeb dużych miast, np. w kwestii ekologii – mówił Łukasz Sęk, przewodniczący Komisji.

Radni dopytywali także, czy Kraków otrzymał odpowiedź na uwagi. Zgłaszane one jednak były poprzez formularz konsultacyjny. - Rząd musi przedstawić KPO Komisji Europejskiej do 30 kwietnia z uwzględnieniem zgłoszonych uwag. Z całej Polski wpłynęło ich chyba 5 tys. Ministerstwo ma także obowiązek przedstawić raport z konsultacji dokumentu do Komisji Europejskiej. Liczymy, że nasze uwagi zostaną uwzględnione w poprawionym dokumencie – mówiła Dorota Bugajska, kierownik referatu Funduszy Europejskich.

Realizacja projektów z UE

Radni wysłuchali także informacji na temat stanu realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obecnie w realizacji pozostają 33 projekty inwestycyjne oraz 29 nieinwestycyjnych, posiadające dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, są to między innymi: budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka -Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej, przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride, czy termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie. W okresie od lipca 2020 roku zakończono realizację 12 projektów inwestycyjnych oraz 12 nieinwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, były to między innymi: rozbudowa ul. Mirosława Krzyżańskiego, termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej, czy wielobranżowe projekty Centrum Kompetencji Zawodowych. W okresie od lipca 2020 roku uzyskano dofinansowanie na realizację 3 projektów inwestycyjnych oraz 6 nieinwestycyjnych, w tym między innymi na termomodernizację budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków, budowę przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride, oraz nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne.

Natomiast plany wykorzystania środków UE w roku 2021 obejmują: budowę ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Jana Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia – obecnie dokumentacja aplikacyjna w ocenie; termomodernizację budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków; głęboką modernizację energetyczną budynku szkolnego przy ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16 w Krakowie oraz budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Karola Bunscha od ul Czerwone Maki do ul. dr. Józefa Babińskiego.

– Czy istnieje ryzyko nie dotrzymania terminu realizacji któregoś z projektów przez pandemię COVID -19? – Łukasz Sęk, przewodniczący Komisji dopytywał o realizowane projekty. Dorota Bugajska, kierownik referatu Funduszy Europejskich zapewniła radnych, że nie ma takiego zagrożenia. Poinformowała także, że była możliwość przedłużenia terminów realizacji projektów o 3 miesiące ze względu na COVID -19. W ten sposób wydłużony został termin m.in. przebudowy stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice”.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-04-09
Data aktualizacji: 2021-04-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat