Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O przeszłości i przyszłości dzielnic

Co o działaniu rad i zarządów dzielnic w 30-lecie ich powstania sądzi Jacek Bednarz, radny miasta i Rady Dzielnicy XIII Podgórze? W rozmowie z Katarzyną Maletą-Madejską radny Bednarz wskazuje także na konieczne inwestycje w Podgórzu.

Fot. Jan Graczyński
Jan Graczyński

Jak z perspektywy radnego i byłego przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze ocenia Pan funkcjonowanie rad i zarządów dzielnic?

Jacek Bednarz: Pozytywnie. Oczywiście każda rada jest odrębnym tworem i ich działalność nie wygląda tak samo. Różnie wyglądało to na przestrzeni lat i zależało od osób, które w radach zasiadały. Jestem radnym Dzielnicy XIII Podgórze od drugiej kadencji. Biorąc pod uwagę ilość środków finansowych, jakie były na początku, a jakie otrzymujemy teraz, możemy powiedzieć, że zrobiliśmy w tej sprawie znaczny postęp. Z czasem zwiększały się też nasze dzielnicowe kompetencje. Obecnie wykonujemy zadania powierzone i priorytetowe. W przypadku pierwszych z nich jasno określone jest, ile i na co konkretnie można przeznaczyć. Chodzi tu o tworzenie infrastruktury, remonty, edukację czy zieleń. Z kolei fundusze na zadania priorytetowe Dzielnica może wydać na najważniejsze dla siebie inwestycje. Żeby pokazać, z jakimi wyzwaniami rady mierzyły się jeszcze całkiem niedawno, wspomnę, że 15 lat temu, kiedy byłem przewodniczącym Rady Dzielnicy XIII, jednym z problemów, który musieliśmy rozwiązać, był brak ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 29. Dziś coś takiego wydaje się czymś niewyobrażalnym. Patrząc przez pryzmat ostatnich 30 lat, można zobaczyć, co udało się zrobić, jak radni zdobywali zaufanie mieszkańców i jak wiele dzięki tej współpracy dokonano.

A co stanowi aktualny priorytet dla mieszkańców Podgórza?

JB: Przed wszystkim stoimy przed koniecznością rozbudowy infrastruktury edukacyjnej.  Konieczność ta spowodowana jest dynamicznym rozwojem dzielnicy i powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych, a także zmianami w sieci szkół, związanymi z poszerzeniem edukacji podstawowej o siódme i ósme klasy.  W planach mamy m.in. budowę szkoły podstawowej w Płaszowie. W 2020 r. został opracowany program funkcjonalno-użytkowy nowej placówki, która ma powstać przy ul. Grochowej. W planowanym budynku znaleźć się mają 22 sale lekcyjne i sala gimnastyczna. Udało się też zabezpieczyć tereny pod szkołę na Zabłociu, przy zbiegu ulic Dekerta i Portowej. Niedawno uchwalono plan miejscowy dla tego terenu, w którym uwzględniono nową placówkę. Teraz czeka nas przygotowanie koncepcji i projektu. Pomimo że w tym rejonie liczba uczniów nie wzrasta tak dynamicznie, szkoła jest potrzebna. Ponadto chcemy przekształcenia miejscowego planu zagospodarowania dla rejonu ulic Golikówka – Strażacka, by działki gminne również można było przeznaczyć pod budowę szkoły i żłobka.

A co z inwestycjami komunikacyjnymi?

JB: Najważniejsza jest budowa trasy Ciepłowniczej i Nowobagrowej. Inwestycja ta od dawna wzbudza tyle samo oczekiwań, ile kontrowersji. Faktem jest jednak, że jeśli nie połączymy Podgórza z Nową Hutą, ul. Nowohucka, już dziś zakorkowana, zostanie tak bardzo obciążona, że grozi na paraliż komunikacyjny w tej części miasta. Niedługo zostanie ogłoszony przetarg na koncepcję przebiegu tych tras. Uważam, że jest to inwestycja, którą dla dobra naszej dzielnicy  Kraków musi zrealizować. Wciąż trwają dyskusje o budowie trasy Ciepłowniczej w tunelu pod Wisłą, co byłoby wygodne dla mieszkańców. Ponadto na etapie planów jest budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Nowohuckiej.

Podgórze to także rejon, który potrzebuje więcej zieleni…

JB: Mocno leżą mi na sercu również te kwestie. Mam nadzieję, że uda się niedługo zrealizować projekt „Ogród Płaszów”. Będzie to ponad 9-hektarowy park rzeczny, z czego zagospodarowaliśmy już 1,5 ha. Mam nadzieję, że na przełomie lat 2022 i 2023 park w rejonie ulic Myśliwskiej i Gumińskiej zostanie oddany do użytku. Ponadto dbamy o Bagry i Staw Płaszowski – to akweny, których otoczenie podlegać będzie dalszym modernizacjom. Kolejnym z podgórskich priorytetów jest rewitalizacja parku Bednarskiego. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe nie mniej ważna jest modernizacja wałów wiślanych od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz. Po zakończeniu tej inwestycji, realizowanej przez Wody Polskie, będzie można utworzyć ścieżkę pieszo-rowerową na koronach wałów.


Jacek Bednarz – radny Miasta Krakowa oraz Dzielnicy XIII Podgórze, przewodniczący Komisji Infrastruktury. Pracuje również w komisjach: Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; Praworządności oraz Rewizyjnej.

Tekst ukazał się w dwutygodniku Kraków.pl

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-04-06
Data aktualizacji: 2021-04-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat