Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowska młodzież działa lokalnie

Wzmocnienie poczucia sprawczości, poznanie mechanizmów, za pomocą których można wpływać na społeczność lokalną, aktywizowanie i zachęcanie do podejmowania własnych inicjatyw oraz kształtowanie kompetencji obywatelskich i poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne – to cele programu „Młodzież działa lokalnie”. W jego ramach w Krakowie realizowanych jest czternaście projektów młodzieżowych.

Fot. mlodziez.krakow.pl
mlodziez.krakow.pl

Program rozpoczął się w październiku 2020 r. i potrwa do kwietnia 2021 r. Wśród realizowanych projektów znajdziemy między innymi inicjatywy z zakresu integracji międzypokoleniowej, przedsięwzięcia pokazujące rolę edukacji i autorytetów oraz uświadamiające wpływ technologii na psychikę.

Młodzi ludzie przygotowali projekty promujące rolę kreatywności i przedsiębiorczości, a także znaczenie tolerancyjnych postaw i otwartości na innych. Przedsięwzięcia realizowane w ramach programu pokazują też, że młodzi krakowianie dostrzegają problem wykluczenia komunikacyjnego oraz chcą promować postawy ekologiczne. Wśród inicjatyw są również takie propozycje młodych ludzi, które mają na celu zainteresowanie rówieśników życiem kulturalnym miasta, a także blog dla tych, którzy chcą lepiej poznać Kraków i okolice. Opisy poszczególnych inicjatyw można znaleźć tutaj.

Program, za realizację którego odpowiada Stowarzyszeni Europe4Youth, składa się z kilku etapów. Pierwszy to rekrutacja uczestników. W programie mogą brać udział młodzi ludzie mieszkający, uczący się lub pracujący w Krakowie, w wieku od 13 do 20 lat. Drugi etap to warsztaty z zakresu przygotowania i realizacji projektu społecznego, w ramach których uczestnicy programu poznają zasady tworzenia diagnozy problemu i celów projektu, analizy SWOT, tworzenia budżetu oraz harmonogramu realizacji projektu, określania efektów i rezultatów projektu, wypełniania wniosku projektowego i w końcu tworzenia sprawozdania projektu. Kolejny etap polega na dofinansowaniu projektów młodzieżowych i mentorskim wsparciu uczestników podczas przygotowania i realizacji zaproponowanych przedsięwzięć.

Zgodnie z założeniami, projekty zgłaszane do programu dotyczą bieżących problemów, integracji społecznej, aktywizmu i tolerancji, budowania postaw obywatelskich i promocji aktywizmu wśród młodzieży, wzmacniania przedsiębiorczości i umiejętności miękkich, a także kultury, historii i edukacji.

Inicjatywa realizowana jest w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta na lata 2019–2023 Młody Kraków 2.0, w obszarze „Młodzież działa lokalnie”. Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj.

pokaż metkę
Autor: Anna Latocha
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-04-01
Data aktualizacji: 2021-04-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat