Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

30 lat samorządnych dzielnic

Są najbliżsi potrzebom mieszkańców, zabiegają o poprawę komfortu życia w poszczególnych dzielnicach, organizują i integrują życie społeczności lokalnych – rady i zarządy dzielnic Miasta Krakowa. W tym roku obchodzą 30-lecie swojego istnienia.

Fot. Fot. Jan Graczyński
Fot. Jan Graczyński

27 marca 1991 r. Rada Miasta Krakowa wprowadziła podział miasta na 18 dzielnic. Od tego czasu mija dokładnie 30 lat. Idea utworzenia dzielnic narodziła się w środowisku Komitetów Obywatelskich. Projekt podziału Krakowa na 18 jednostek pomocniczych przygotował zespół kierowany przez dr. Kazimierza Trafasa – geografa związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim. Tworząc nową mapę dzielnic, kierowano się historycznymi podziałami Krakowa na dawne gminy. Starano się uwzględniać nie tylko stare podziały katastralne, lecz także aktualne granice parafii, zadbano również o dobrą komunikację w granicach nowych jednostek. – Dzielnice to ważna część samorządu. Radni dzielnicowi są na co dzień najbliżej mieszkańców oraz ich problemów – podkreśla Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, który jest jednocześnie Przewodniczącym Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa.

Jednostki pomocnicze samorządu

Wybory do rad dzielnic są powszechne, równe, bezpośrednie i wolne oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym. Prawo wyboru ma każdy mieszkaniec Krakowa uprawniony do głosowania zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin, zamieszkały na stałe na obszarze działania danej rady. Podobne obostrzenia obowiązują kandydatów do rad. Dzielnice są jednostkami pomocniczymi samorządu. W praktyce oznacza to, że do ich zadań należy wybór, planowanie i ocena wykonania zadań dotyczących bezpośrednio obszaru, który zajmuje dana dzielnica, a także w miarę możliwości zaspokajanie potrzeb

bytowych i infrastrukturalnych mieszkańców. Radni dzielnicowi mogą zwracać się do Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz do miejskich jednostek w sprawach istotnych dla mieszkańców dzielnicy, a także opiniować na wniosek lub z własnej inicjatywy takie sprawy. Środki finansowe na wykonywanie zadań dzielnic są określane corocznie przez Radę Miasta Krakowa w budżecie.

– Obecny podział Krakowa na 18 dzielnic funkcjonuje już od 30 lat. W tym czasie następowały tylko drobne kosmetyczne zmiany zakresu ich granic. Mieszkańcy są już bardzo przyzwyczajeni do dzielnic, na terenie których mieszkają. Podział na tak wiele dzielnic sprawia, że radni wybierani w wyborach bezpośrednich reprezentują stosunkowy mały okręg wyborczy i znają jego wszystkie problemy. Mogą wtedy efektywniej wykonywać swoje zadania, ponieważ są z tym terenem związani i czują się za niego odpowiedzialni – mówi Tomasz Daros, przewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto oraz radny miejski. Mieszkańcy często nie wiedzą, że za remontami szkół, przedszkoli, chodników, placów zabaw i przyszkolnych boisk, tworzeniem skwerów, dosadzaniem zieleni, wnioskowaniem i opiniowaniem w sprawie znaków drogowych, poprawą bezpieczeństwa, współpracą z lokalnymi jednostkami edukacji i kultury, organizacjami pozarządowymi – stoją dzielnice i pracujący w nich radni. Biorą oni na siebie takie obowiązki m.in. jak: wizje w terenie z urzędnikami, spotkania i uzgodnienia na spotkaniach w urzędach i jednostkach miejskich, organizacja spotkań z mieszkańcami w sprawach, w których samorząd może pomóc. W wielu sprawach są często samorządowcami „pierwszego kontaktu” dla krakowian. – Dzielnice jako jednostki pomocnicze znajdujące się najbliżej mieszkańców powinny być miejscem, do którego osoby potrzebujące pomocy lub informacji kierują się w pierwszej kolejności. Sprawy, którymi się zajmują mają mniejsze znaczenie z perspektywy całego miasta, ale są kluczowe dla osób zamieszkujących w najbliższej okolicy. Dlatego należy wspierać dzielnice w wykonywaniu ich podstawowych zadań, a także zadbać o to, by ich opinie wyrażane w formie uchwał były brane pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji. Należy przypomnieć, że krakowskie dzielnice są jednymi z najlepiej ocenianych w Polsce. Jesteśmy w rankingu na drugim miejscu zaraz za dzielnicami warszawskimi – mówi Tomasz Daros. Najnowszą innowacją w funkcjonowaniu dzielnic, która dokonała się w ostatnim czasie, była zmiana statutów, co umożliwiło przeprowadzanie sesji rad dzielnic w formie hybrydowej w czasie pandemii i ograniczeń w liczebności uczestników spotkań. Regularnie odbywają się spotkania Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z przewodniczącymi rad i zarządów dzielnic. Takie spotkania nazywane są Konwentami Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic. Inicjatywa ściślejszej współpracy rad dzielnic z Radą Miasta Krakowa swój początek miała w 1993 r. i trwa do dzisiaj, wielokrotnie ułatwiając radom dzielnic współpracę z Urzędem Miasta Krakowa i jednostkami miejskimi.

Tekst ukazał się w dwutygodniku Kraków.pl

pokaż metkę
Autor: Łukasz Nowakowski
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-04-01
Data aktualizacji: 2021-04-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat