Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zmiany w statutach i nagrodzie

Epidemia i związane z nią obostrzenia zmuszają instytucje kultury do zmiany sposobu kontaktu z widzem. Dlatego też radni z Komisji Kultury i Ochrony Zabytków opiniowali projekty uchwał związane ze zmianami statutów między innymi miejskich orkiestr i teatrów.

Fot. Tom Rollauer
Tom Rollauer

Dzięki temu możliwe będą np. koncerty i spektakle online, zwiększy się też liczba koncertów wykonywanych dla mieszkańców przez „Sinfoniettę Cracovię” – z 12 do 18, a w przypadku „Capelli Cracoviensis” – do 48 koncertów. Pozytywne opinie Komisji otrzymały projekty uchwał w sprawie nadania statutu: Orkiestrze Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia" według druku nr 1766,  Capelli Cracoviensis według druku nr 1767; Teatrowi ''Groteska'' według druku nr 1773; Teatrowi Ludowemu według druku nr 1775; Teatrowi ''Łaźnia Nowa'' według druku nr 1776, Teatrowi KTO według druku nr 1777, Krakowskiemu Teatrowi VARIETE według druku nr 1778 oraz Baletowi Dworskiemu "Cracovia Danza" według druku nr 1779. Pozytywną opinię Komisji otrzymał również projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/796/19 w sprawie ustanowienia corocznej nagrody o nazwie - Nagroda Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury regionu Europy Środkowo-Wschodniej, według druku nr 1740. Zmianie ulegnie między innymi kwota przeznaczona na nagrodę – ma to być 50 tys. zł (do tej pory 40 tys. zł) oraz terminy zgłaszania kandydatów do nagrody. Również pozytywną opinię radni wystawili projektowi uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2021 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności,  według druku nr 1781. – Na ten cel w 2021 r. przeznaczone jest 5 mln zł. W ramach tej kwoty dofinansowanie otrzyma 41 zabytkowych obiektów, w przypadku 10 z nich są to prace kontynuowane – mówiła Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-03-24
Data aktualizacji: 2021-03-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat