Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miasto ściąga czynsze

Dwie istotne kwestie zdominowały posiedzenie Komisji Mieszkalnictwa. Radni zapoznali się z informacjami na temat ściągalności czynszów z komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz możliwością finansowania gminnego budownictwa mieszkaniowego ze środków pozabudżetowych i funduszy unijnych.

Fot. Magiczny Kraków
Magiczny Kraków

O ściągalności czynszów mówiła Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych - Katarzyna Zapał. Okazało się, że ściągalność w 2012 roku z mieszkaniowego zasobu gminy kształtowała się na poziomie 86 procent. To nieznaczna poprawa w stosunku do 2011 roku, w którym ściągalność wyniosła 85,75 procent.  Podkreślała również, że Zarząd Budynków Komunalnych prowadzi intensywne działania windykacyjne, w ramach których wysłano ponad 8 tysięcy wezwań do zapłaty, dotyczących lokali mieszkalnych. Mówiła też o eksmisjach. W 2012 roku w sądzie zostało złożonych ok. 630 spraw o eksmisję.

Radni wysłuchali też informacji o obniżkach czynszu, ulgach dla lokatorów, dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach z pomocy społecznej, odpracowaniu zaległości czynszowych przez lokatorów, a także o możliwości umorzenia wierzytelności w niektórych przypadkach.

Informację na temat możliwości finansowania gminnego budownictwa mieszkaniowego ze środków pozabudżetowych, funduszy UE przedstawili Katarzyna Bury - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa oraz Janusz Moskwa - Dyrektor Biura Funduszy Europejskich. Mówili o możliwościach gminy w zakresie otrzymania finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięć polegających na tworzeniu lokali socjalnych, noclegowni, domów dla bezdomnych, mieszkań chronionych oraz lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a niestanowiących lokali socjalnych w ramach programu z Funduszu Dopłat. Radni dowiedzieli się jak składa się, a następnie weryfikuje wnioski, a także o planowanych i dotychczasowych działaniach w tej sprawie.

pokaż metkę
Autor: BŁAŻEJ SIEKIERKA
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat