Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Uporządkować elektromobilność w Krakowie

Między innymi opiniowaniem projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miejskiej Kraków zajęli się radni podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury.

Fot. Krakowski Holding Komunalny SA
Krakowski Holding Komunalny SA

- Jednym z głównych celów sporządzanego dokumentu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promocję pojazdów elektrycznych, dbanie o potrzeby osób niepełnosprawnych i rozwój Miasta dzięki nowoczesnym technologiom. Jest on również odpowiedzią na potrzebę uporządkowania zasad rozwoju elektromobilności w Krakowie – mówiła podczas prezentacji projektu uchwały Ewa Bielas, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Gmina Miejska Kraków jest zobligowana przepisami art. 36 ust. 1 Ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i  paliwach alternatywnych do świadczenia usług lub zlecania świadczenia usług komunikacji miejskiej podmiotowi, którego udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów na obszarze tej jednostki samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 30 proc..

Cele do osiągnięcia za pomocą Strategii to: wzrost popularności sieci wypożyczania pojazdów zeroemisyjnych, poprawa warunków ruchu drogowego, uspokojenie ruchu na określonych  obszarach, wzrost popularności transportu zbiorowego oraz odwrócenie trendu rosnącej ilości podróży transportem indywidualnym, poprawa jakości środowiska naturalnego, czy zwiększenie udziału bezemisyjnego taboru autobusowego. Radni wydali pozytywną opinię na w sprawie projektu uchwały według druku nr 1791.

Pozytywną opinię Komisji otrzymał też projekt uchwały według druku nr 1789 – dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad działającym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie w sprawie ”Rozbudowy węzła Kraków Południe na skrzyżowaniu A4 i DK 7". Radny Marek Sobieraj pytał, jaki jest szacunkowy koszt inwestycji oraz jej harmonogram. Otrzymał odpowiedź, że prace projektowe zaplanowane są na lata 2021-2024, a wykonanie inwestycji – na lata 2025-2026. Finansowy udział Gminy szacowany jest na ok. 9 mln zł. Również pozytywną opinię Komisji otrzymał projekt uchwały według druku nr 1790, w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania części obowiązków zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 - ul. Kocmyrzowskiej - na odc. ref. 010 od km ok. 0+000 (2+760) do km ok. 0+190 (2+950) w miejscowości Prusy. Pozytywną opinię radni z Komisji Infrastruktury wystawili również projektom uchwał w sprawie: zmieniającej uchwałę nr LXXXIX/2177/17 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (druk nr 1771); zmieniającej uchwałę nr LVII/762/12 w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (P+R) w Krakowie oraz zmieniająca uchwałę nr XXI/231/11 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (druk nr 1772) oraz w sprawie honorowania w środkach Komunikacji Miejskiej w Krakowie biletów parkingowych wydawanych na parkingach komercyjnych (druk nr 1783).

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-03-23
Data aktualizacji: 2021-03-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat