Kultura rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Szóste Forum Dziedzictwa Europy Środkowej w wersji online

Dziedzictwo i postwzrost, dziedzictwo i integracja społeczna, dziedzictwo i odnowa miast, dziedzictwo i katastrofa klimatyczna oraz dziedzictwo i adaptacja to tematy, które zostaną poruszone podczas 6. edycji Forum Dziedzictwa Europy Środkowej.

Celem konferencji będzie przyjrzenie się relacji dziedzictwa i rozwoju, która do niedawna rozumiana była ściśle ekonomicznie i utożsamiana ze wzrostem gospodarczym, podczas gdy w istocie jest pojęciem wielowymiarowym.

Okres transformacji ustrojowej i gospodarczej w krajach Europy Środkowej dał początek szerokiemu wykorzystaniu dziedzictwa, zarówno materialnego, jak i niematerialnego, dla celów rozwoju gospodarczego. Współcześnie, globalnie postępujące zmiany wymuszają potrzebę dostrzeżenia w dziedzictwie kulturowym narzędzia głębszego i bardziej zrównoważonego rozwoju – nie tylko materialnego, ale także społeczno-kulturowego, wykraczającego poza dotychczasowy punkt widzenia zorientowany na gospodarkę. 

Zajmując się takimi kwestiami, jak na przykład znaczenie dziedzictwa dla zrównoważonego rozwoju lub zaangażowanie obywatelskie i integracja społeczna, 6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej skupi uwagę na zaprezentowaniu nowych, możliwych do wdrożenia narzędzi i polityk, które odpowiadają wyzwaniom, przed jakimi stoi obecnie Europa. 

Trwa nabór referatów. Propozycje referatów mogą nadsyłać profesjonaliści z różnych dziedzin (np. historii sztuki, architektury, historii, kulturoznawstwa, heritologii, specjalistów z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem, socjologii, konserwatorstwa, ekonomii i zarządzania) na następujące tematy:

  •  Dziedzictwo i postwzrost
  •  Dziedzictwo i integracja społeczna
  •  Dziedzictwo i odnowa miast
  •  Dziedzictwo i katastrofa klimatyczna
  •  Dziedzictwo i adaptacja 

Propozycje 20-minutowych prezentacji powinny zawierać krótką notkę biograficzną, nazwę reprezentowanej instytucji oraz streszczenie w języku angielskim o długości maksymalnie 150 słów. 

Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: heritageforum6@mck.krakow.pl do 31 marca.

Weryfikacja złożonych zgłoszeń i potwierdzenie zakwalifikowania się do projektu zostaną wysłane do 30 kwietnia.

Ze względu na nieprzewidywalny przebieg pandemii COVID-19 konferencja zostanie zorganizowana w tradycyjnej formie w siedzibie MCK w Krakowie lub w sposób hybrydowy.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim, a po niej zostanie wydana recenzowana publikacja. Wszystkie artykuły o długości do 4000–6000 słów, zgodne ze wskazówkami edytorskimi i przesłane w wyznaczonym terminie (ogłoszonym po konferencji) zostaną rozpatrzone do publikacji.

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to cykliczna, odbywająca się co dwa lata konferencja organizowana przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Krakowska konferencja to interdyscyplinarna platforma spotkań i dyskusji na temat relacji między przeszłością a teraźniejszością, oparta na szerokim rozumieniu dziedzictwa. Forum jest organizowane pod auspicjami Grupy Roboczej Ekspertów ds. Dziedzictwa Kulturowego V4, w skład której wchodzą Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Kancelaria Premiera Węgier, Rada ds. Zabytków Republiki Słowackiej oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 6. Forum towarzyszy 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej.
 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-02-23
Data aktualizacji: 2021-03-04
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat