Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nowy System Informacji Miejskiej – konsultacje społeczne

Prezydent Krakowa zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących wdrożenia Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie. Zadaniem systemu będzie uporządkowanie oznakowania miejskiego według jednolitych zasad graficznych i wzorniczych. 

Fot. Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
Bogusław Świerzowski/Krakow.pl

Przedmiotem konsultacji jest System Informacji Miejskiej dla Gminy Miejskiej Kraków, zaprojektowany przez Towarzystwo Projektowe i firmę Para-Buch. W ramach prac projektowych wykonane zostały nośniki, które będą wprowadzone do przestrzeni miejskiej. W ramach pilotażu takie nośniki zostały zamontowane w okolicy domu handlowego Jubilat.

Elementy systemu to:

 • tablice ulicowe
 • tablice adresowe
 • tablice z nazwą zarządcy budynku
 • tablice kierunkowe dla pieszych
 • podświetlany punkt informacyjny
 • podświetlana mapa wielkoformatowa
 • moduły informacyjne naścienne i pulpitowe
 • tablice informacji drogowej 
 • pulpitowy nośnik regulaminu parku

Prócz przedstawionych w pilotażu nośników, opracowana księga SIM zawiera takie elementy, jak: pulpitowy nośnik mapy osiedlowej, totem kierunkowy dla pieszych, totem z informacją o trasie turystycznej, totem parkingu P+R, totem stanowiska K+R BUS, totem przystanku tramwaju wodnego czy tablica wjazdowa do miasta.

Konsultacjom społecznym podlegać będzie materiał koncepcyjny (manual graficzny) oraz fizycznie wykonane elementy, usytuowane na obszarze pilotażowym. System Informacji Miejskiej planowany jest do wdrożenia na terenie całej Gminy Miejskiej Kraków i stanowić będzie ważny element informacji oraz krajobrazu miasta.

Szczegółowe informacje dotyczące Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie można znaleźć tutaj.

 

Konsultacje trwają od 19 lutego do 12 marca. Obejmują m.in.:

 • spotkanie z mieszkańcami Krakowa w formule online – 9 marca w godz. 17.00-19.00. Rejestracja na spotkanie jest możliwa poprzez wysłanie informacji o chęci uczestnictwa, na adres e-mail: sim@ztp.krakow.pl w terminie od 1 do 5 marca. Zapisane osoby otrzymają link do spotkania. Ze względu na ograniczenia techniczne, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • dyżury ekspertów pod numerem telefonu: 12 616 86 91, do 12 marca: od środy do piątku w godz.12.00-14.00, a w poniedziałki i wtorki w godz. 14.00-16.00.

Zgłoś swoją propozycję elektronicznie lub tradycyjnie

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać do 12 marca za pośrednictwem formularza, który jest dostępny tutaj. Wypełniony formularz, udostępniony na stronach: www.ztp.krakow.pl/sim/ oraz www.obywatelski.krakow.pl można także:

 • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) adres: /UMKr/SkrytkaESP (z dopiskiem: „Konsultacje społeczne SIM”)
 • przesłać w formie skanu/zdjęcia na adres e-mail: sim@ztp.krakow.pl
 • przesłać w formie listu tradycyjnego na adres: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków (z dopiskiem: „Konsultacje społeczne SIM”)
 • dostarczyć osobiście w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków; (urna na dokumenty znajduje się w holu na parterze)

Informacje o konsultacjach społecznych opublikowane są również na stronach: www.bip.krakow, www.ztp.krakow.pl, www.mobilnykrakow.pl, www.obywatelski.krakow.pl oraz w mediach społecznościowych.

 

konsultacje sim_plakat

Konsultacje są prowadzone przez Zarząd Transportu Publicznego – Dział Systemu Informacji Miejskiej we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-02-19
Data aktualizacji: 2021-03-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat