Kultura rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Jak pandemia wpływa na kulturę w Krakowie i Małopolsce? – wypełnij ankietę

Restrykcje wprowadzane w związku z pandemią mocno dotknęły sektor kultury i branże kreatywne w Krakowie i Małopolsce. Wdrażane na poziomie rządowym i samorządowym programy wsparcia mają na celu zminimalizowanie negatywnych skutków pandemii i stworzenie mechanizmu odporności. Na ile spełniają swoją rolę i odpowiadają na potrzeby świata kultury? Jak na ten sektor wpływa epidemia? Które zmiany można uznać za chwilowe, a co stanie się trendem? W zdiagnozowaniu obecnej sytuacji i znalezieniu odpowiedzi na te pytania ma pomóc ankieta, przygotowana przez miasto Kraków oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Fot. KBF
KBF

To już druga edycja badania, które ma na celu określenie skali zmian, jakie zaszły w sektorze kultury w związku z epidemią i wprowadzanymi restrykcjami. Zadaniem ankiety jest także zidentyfikowanie wyzwań, jakie stoją obecnie przed ludźmi kultury: artystami, twórcami, animatorami i menadżerami, pracownikami sektora kultury, organizatorami wydarzeń (fundacjami, stowarzyszeniami, związkami wyznaniowymi, instytucjami kultury, podmiotami branży kreatywnej), ale też przed decydentami, politykami i przedstawicielami administracji publicznej.

Realizatorzy badania – miasto Kraków oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie –  pytają w ankiecie, jak sektor kultury i branże kreatywne oceniają zmiany, które zaszły w procesach komunikacji w kulturze. Badanie stawia też pytanie, czy konieczność szybkiego dostosowania się do nowej, niestandardowej formuły działania pozwoliła instytucjom i ludziom kultury stworzyć i wdrożyć innowacyjne rozwiązania, które warto rozwijać, uznać za dobre praktyki, a także pozostawić w programach samorządów lub rządu. Poznanie sytuacji i wsłuchanie się w konkretne propozycje działań, możliwe do realizacji przez samorząd, będą kluczowe w pracach nad projektowaniem strategii na kolejne lata.

– W Krakowie kontynuujemy stworzony w ubiegłym roku program wsparcia „Kultura odporna 2.0”. Liczymy, że wyniki ankiety dostarczą nam dodatkowych informacji weryfikujących efektywność stosowanych dotąd narzędzi, realizowanej polityki, programów, a także uchwycić dobre praktyki i rozwiązania. Chcemy elastycznie proponować takie narzędzia, które będą realną pomocą, ale też które przynoszą rozwój. To ważne, bo na naszych oczach zmieniają się praktyki uczestnictwa w kulturze, zmienia się perspektywa organizatorów i odbiorców, rośnie rola współpracy, ale też inwestycji w utrwalanie treści i ich rozpowszechnianie w sieci. Ankieta ma dać możliwość wskazania tego, co się udało i tego, co wymaga dopracowania. Staramy się zebrać jak najwięcej propozycji, które pozwolą nam razem przeciwdziałać skutkom przedłużającego się kryzysu, ale też przestawią dotychczasowe sposoby wsparcia na formy bardziej adekwatne i efektywne. Dlatego każdy głos wyrażony w ankiecie ma dla nas konkretną wartość. W tak istotnym obszarze potrzebujemy informacji zwrotnej i współdziałania – mówi Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury, zachęcając do wypełnienia ankiety.

W ramach badania zostały przygotowane dwie ankiety: tutaj można znaleźć link do ankiety dla podmiotów prawnych: instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, w tym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Realizatorzy badania proszą o podawanie danych z perspektywy instytucji, którą reprezentuje odpowiadający. Natomiast pracowników etatowych instytucji i organizacji oraz freelancerów nieposiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej (czyli osoby fizyczne), zapraszamy do wypełnienia ankiety, która znajduje się tutaj. Badanie ma charakter anonimowy, nie zbiera żadnych danych mogących w jakikolwiek sposób zidentyfikować uczestników.

Przekazane informacje pozwolą zdiagnozować obecną sytuację lokalnej kultury i porównać jej ocenę z wynikami badania zrealizowanego wiosną ubiegłego roku, czyli na początku obostrzeń pandemicznych (informację o wynikach tego badania wraz ze szczegółowym raportem można znaleźć tutaj), a także odpowiednio przygotować działania planowane na kolejne lata.

pokaż metkę
Autor: ANNA LATOCHA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-02-16
Data aktualizacji: 2021-03-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat