Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zieleń jest kluczowym elementem

O tym, że konieczne jest powiększanie terenów zielonych w Krakowie dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

W imieniu Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN mówił o tym prof. dr hab. Wiesław Babik. – Mierzymy się z kryzysem klimatyczno-środowiskowym na ogromną skalę. Prognozy dla Krakowa są takie, że w 2070 r. latem temperatura będzie wyższa o 6 stopni Celsjusza, będą panować warunki, jak np. w tureckiej Ankarze – mówił do radnych prof. Wiesław Babik. Dlatego też niezbędna jest adaptacja miasta do zmian klimatu, a konkretne działania mogą przynieść szybkie efekty – jak w przypadku przeciwdziałania smogowi – powietrze w Krakowie ma już lepszą jakość niż w otaczających go gminach. – Zieleń jest kluczowym elementem – mówił profesor Babik – poprawia jakość życia w mieście, obniża lokalnie temperaturę, poprawia stosunki wodne, czy obniża poziom hałasu. Natomiast niedostatek zieleni szkodzi zdrowiu mieszkańców. Profesor Wiesław Babik mówił też o cennych inicjatywach, jakimi są w Krakowie: wykup Lasu Borkowskiego, łąki kwietne, czy powstające Ogrody Krakowian.

Inwentaryzacja gruntów pod kątem terenów zielonych

 – Z drugiej strony pojawia się trend, by na dużą skalę rewitalizować tereny zielone, który często wiąże się z tym, że niszczona jest istniejąca zieleń. A trzeba pamiętać też o tym, że udział zieleni w Krakowie w porównaniu do innych dużych miast jest mały – 9 proc., podczas gdy np. w Gdyni to 46 proc. – mówił Wiesław Babik. I zanik terenów zielonych postępuje, co widać na przykładzie Ruczaju. Dlatego też Rada Naukowa Instytutu Ochrony Przyrody PAN postuluje m.in.: inwentaryzację gruntów gminnych pod kątem przeznaczenia ich na zielone tereny niezabudowane, łącznie ze zmianami zapisów w dokumentach planistycznych miasta; przyjęcie zasady, że wraz z nowym obszarem zabudowanym proporcjonalnie zostają wydzielone tereny zielone, które nie ulegną zabudowie i będą stanowiły obszary zieleni dostępnej dla mieszkańców; przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej, zapewniającej zabezpieczenie w budżecie miasta funduszy na utrzymanie terenów zielonych, przy czym obszary zieleni powinny zwiększać się w każdym roku co najmniej proporcjonalnie do zwiększającej się zabudowy. – W pełni zgadzamy się we wszystkich wnioskach i założeniach, natomiast w Krakowie niestety jest problem z wykupem terenów zielonych – mówił Grzegorz Stawowy, przewodniczący Komisji. Wtórował mu radny Jacek Bednarz mówiąc, że często dochodzi do patowej sytuacji, kiedy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są zapisane tereny pod zieleń publiczną, ale właściciel nie przyjmuje ceny zaproponowanej przez Miasto.

Zespół powołany

Radni powołali zespół Komisji w celu analizy zasadności utworzenia użytku ekologicznego na terenie os. Kliny. W jego skład weszli radni: Grzegorz Stawowy (przewodniczący zespołu), Małgorzata Kot, Marek Sobieraj, Michał Starobrat oraz Adam Migdał. Zespół ma funkcjonować do 15 września 2021 r.

Pozytywne opinie Komisji otrzymały projekty uchwał w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Os. Widok” oraz „Kleparz”. Radnym zaprezentowane zostały  też m.in. projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory – Zachód” oraz „Olszanica”, które uzyskały pozytywną opinię Komisji.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-02-16
Data aktualizacji: 2021-02-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat