Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Do 11 lipca można wziąć udział w uzupełniającym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego. Prace spisowe rozpoczęte 1 kwietnia będą prowadzone do 30 września.

Fot. spis.gov.pl
spis.gov.pl

Kto może zostać rachmistrzem?

 • osoba pełnoletnia
 • ciesząca się nieposzlakowaną opinią
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie
 • posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie
 • nieskazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Co powinno zawierać zgłoszenie kandydatury [PDF]?

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • datę urodzenia
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • oświadczenie o wykształceniu, niekaralności i przetwarzaniu danych osobowych, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Gdzie można zgłaszać kandydatury na rachmistrzów?

 • dokumenty przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 30, 31-541 Kraków, z dopiskiem „Rekrutacja – NSP 2021”
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: na skrzynkę e-mailową urzędu (nsp2021@um.krakow.pl) lub poprzez platformę ePUAP
 • za pośrednictwem usługi InPost–Urząd24.

Zgłoszenia niekompletne lub po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Co będzie należało do głównych zadań rachmistrza spisowego?

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Kandydat na rachmistrza spisowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, po którego ukończeniu może przystąpić do egzaminu końcowego.

Dodatkowe pytania dotyczące naboru można skierować także drogą mailową na adres: nsp2021@um.krakow.pl.

Dodatkowe informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym na stronie internetowej spis.gov.pl.


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – NSP 2021

1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – NSP 2021.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-02-09
Data aktualizacji: 2021-07-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat