Ekologia rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Bez przekroczeń PEM w szkołach

W krakowskich szkołach nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów sztucznych pól elektromagnetycznych generowanych przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz indywidualne urządzenia mobilne i sieci łączności bezprzewodowej Wi-Fi. Wykazały to specjalne pomiary realizowane przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK w ramach „Programu badań PEM – Szkoły”.  

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Urząd Miasta Krakowa od 2016 roku prowadzi działania mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców oraz kształtowanie pozytywnych zmian obyczajów dotyczących sposobu używania technologii cyfrowych, ograniczanie zjawisk e-uzależnienia i cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie powstawaniu zanieczyszczenia środowiska sztucznymi polami elektromagnetycznymi (PEM).

Co wykazały pomiary ekspozymetrem PEM?

W latach realizowanego w latach 2017-2019 przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK programu zostały wykonane pomiary ekspozymetrem PEM (typ: EME Spy 200) w krakowskich szkołach. Ich celem było dostarczenie informacji na temat rzeczywistego poziomu i źródła ekspozycji uczniów na pola elektromagnetyczne wysokich częstotliwości z podziałem na wartości natężenia PEM generowane przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz przez indywidualne urządzenia mobilne i sieci łączności bezprzewodowej Wi-Fi.

Pomiarami ekspozymetrem zostały objęte:

  • 2017 r.: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnych nr 12, al. Kijowska 3; Szkoła Podstawowa nr 32, Królowej Jadwigi 78; Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Myślenicka 112; Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Modrzewiowa 23; Szkoła Podstawowa nr 88, os. Szklane Domy 2; Zespół Szkół Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14; Zespół Szkół Odzieżowych nr 1, ul. Cechowa 57
  • 2018 r.: Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7; Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Bolesława Prusa 18;Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Józefa Mackiewicza 15; Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Franciszka Bujaka 15; Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, os. Dywizjonu 303 nr 66
  • 2019 r.: IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Krzemionki 11; Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30, ul. Konfederacka 12; Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, w którego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 16 i Samorządowe Przedszkole nr 17, ul. Dietla 70; Zespół Szkół Chemicznych, ul. Krupnicza 44, Zespół Szkół Specjalnych nr 11, w którego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150 i Przedszkole Specjalne nr 3, al. Dygasińskiego 25

Wszystkie pomiary nie wykazywały przekroczeń poziomu dopuszczalnego PEM wynoszącego 7 V/m, a w większości wykonanych punktach pomiarowych (wewnątrz i na zewnątrz) wartość PEM rzadko przekraczała poziom 1 V/m.

Przepisy i pomiary po nowemu

Wraz z końcem 2019 r. wartość dopuszczalna 7 V/m uległa zmianie. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie z którym wartość dopuszczalna przyjęta już w niemal całej Europie to 61 V/m dla częstotliwości z zakresu 2-300 GHz.

Od 2020 r. zmieniono formę przeprowadzania pomiarów monitoringowych na terenie krakowskich placówek edukacyjnych. Zamiast kilkuminutowych pomiarów w różnych punktach pomiarowych za pomocą ekspozymetru, obecnie pomiary wykonywane są całodobowo przy użyciu selektywnej stacji monitorowania PEM typu Narda AMS-8061 – (obsługiwanej przez AGH) w najbardziej narażonym na podwyższone poziomy PEM obszarze danej szkoły/lub przedszkola, przez okres min. trzech miesięcy.

Za każdym razem przy nowej lokalizacji pod pomiary monitoringowe PEM, analizowana jest ilość interwencji mieszkańców w danym obszarze, a także liczba skarg związanych z obawami rodziców dzieci uczęszczających do danych szkół, w pobliżu których lub na ich dachach zainstalowane są stacje bazowe telefonii komórkowej.

Wybór konkretnego miejsca na posadowienie stacji monitorowania PEM poprzedzony jest analizą głównych kierunków promieniowania okolicznych stacji bazowych, której dokonanie bezpośrednio umożliwia sporządzana przez Wydział Kształtowania  Środowiska UMK warstwa „Stacje bazowe telefonii komórkowej” dostępna na stronie internetowej Obserwatorium UMK.

W ubiegłym roku pomiary przy użyciu stacji monitorowania pól elektromagnetycznych typu Narda AMS-8061 przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 43 i Przedszkolu Samorządowym nr 150. Obecnie badane jest Samorządowe Przedszkole nr 175 przy ul. Siewnej 23C, a planowane do badania – XXX LO na os. Dywizjonu 303 nr 66.

Podczas wykonanych pomiarów monitoringowych PEM w 2020 r. nie zarejestrowano przekroczeń aktualnie obowiązujących poziomów PEM w środowisku. Podobnie jak w przypadku pomiarów wykonanych ekspozymetrem, zarejestrowane wyniki bardzo rzadko przekraczały poziom 1 V/m.

Więcej o PEM na stronie jestemekowkrakowie.pl.

pokaż metkę
Autor: Joanna Korta
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-01-19
Data aktualizacji: 2021-02-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat