Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Skarga do WSA, plany miejscowe – 51. sesja Rady Miasta Krakowa

13 stycznia odbyła się pierwsza w 2021 r., a 51. z kolei sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 45 punktów. Radni zadecydowali m.in. o skierowaniu do WSA skargi na rozstrzygnięcie Wojewody Małopolskiego w sprawie unieważnienia uchwały dotyczącej przepisów porządkowych związanych z eksponowaniem drastycznych treści w przestrzeni publicznej.

Fot. Bogusław Świerzowski
Bogusław Świerzowski

18 listopada Rada Miasta Krakowa podjęła obywatelski projekt uchwały, który regulował  przepisy porządkowe związane z prezentowaniem w przestrzeni publicznej drastycznych treści. 18 grudnia uchwała nr XLVIII/1298/20 Rady Miasta Krakowa została unieważniona przez Wojewodę Małopolskiego w całości. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec złożył projekt uchwały RMK w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego. W uzasadnieniu do projektu argumentuje, że prezentowanie w przestrzeni publicznej drastycznych treści nie zostało uregulowane w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w sposób wystarczający, umożliwiający skuteczną reakcję w sytuacji naruszenia dóbr opisanych przedmiotową uchwałą. W projekcie uchwały zawarto także zapytanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o wskazanie innej, prawnie dopuszczalnej formy ograniczania treści reklamowych w przypadku, gdy sąd utrzyma w mocy decyzję Wojewody. Radni głos w tej sprawie oddali podczas sesji 13 stycznia.

W porządku obrad znalazła się także rezolucja skierowana do Komisji Europejskiej, przegotowana przez grupę radnych, w sprawie zmiany sposobu dzielenia funduszy unijnych.  Radni sugerują w niej, by przynajmniej część środków unijnych przyznawana była samorządom z pominięciem rządu oraz samorządu wojewódzkiego. Wg projektodawców pozwoli to uniknąć sytuacji dzielenia samorządów ze względu na to, kto sprawuję władze na ich terenie. Radni w projekcie rezolucji podkreślają za to, że jedynym kryterium przyznawania środków finansowych powinny być wartości merytoryczne.

Radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego”. Będzie to już drugie czytanie tego projektu uchwały. W pierwszych czytaniach procedowali natomiast miejscowe plany przestrzenne dla obszaru „Os. Widok” oraz „Kobierzyńska”. W porządku obrad znalazł się także punkt dotyczący przyjęcia Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018 - 2020 pn. "Bezpieczny Kraków".

Do porządku obrad wrócił także temat wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków do Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Podczas 48. sesji RMK, 18 listopada 2020 r., Rada Miasta Krakowa na wniosek radnego Andrzeja Hawranka odesłała do Prezydenta Miasta Krakowa projekt uchwały w celu przeprowadzenia rozmów z Radą Miasta Krakowa i uzgodnienia stanowiska pomiędzy Radą a Prezydentem.

Sesja odbyła się w trybie mieszanym - stacjonarnie na Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 oraz zdalnie.

Porządek obrad

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-01-14
Data aktualizacji: 2021-01-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat