Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Jakie rozwiązania w planie dla „Pasternika”?

Do 2 lutego potrwa ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Pasternik”, nad którym prace trwają od lipca 2016 r.

Fot. bip.krakow.pl
bip.krakow.pl

Plan miejscowy określi zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, które pozwolą na racjonalne zagospodarowanie terenów inwestycyjnych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz integrację terenów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Ponadto celem planu jest ochrona terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz obiektów zabytkowych.

Z projektem planu (w zakresie wykładanym) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Mogilskiej 41 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) - wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616 85 26, 12 616 85 42, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w:

  • poniedziałki: 13:00-15:00,
  • wtorki, środy, czwartki i piątki: 9:00-11:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się 26 stycznia w magistracie - początek spotkania w sali Obrad o godz. 15:30.

W dyskusji publicznej będzie można wziąć także udział zdalnie – link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi do projektu można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej (w tym poczty elektronicznej - uwagi-bp@um.krakow.pl oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP).

Forma papierowa obejmuje:

  • złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze) lub - w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta - wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku UMK,
  • wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
  • przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.
pokaż metkę
Autor: Joanna Korta
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-01-09
Data aktualizacji: 2021-01-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat