Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nina Gabryś pełnomocnikiem ds. polityki równościowej

Nina Gabryś została Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej. Stanowisko obejmie 11 stycznia 2021 roku.

Fot. fot. Agnieszka Fiejka

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zaakceptował wyniki konkursu na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisku zostanie zatrudniona Nina Gabryś.

Nina Gabryś posiada wykształcenie wyższe humanistyczne, jest historyczką. Od wielu lat współpracuje ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami zajmującymi się problematyką równościową. Była współzałożycielką i wiceprezeską Stowarzyszenia „Sto Lat Głosu Kobiet” oraz autorką akcji „Kultura niepodległa kobiet”. Od listopada 2018 roku pełni funkcję Radnej Miasta Krakowa (z funkcji radnej będzie musiała zrezygnować wobec braku możliwości łączenia tej funkcji z zatrudnieniem w Urzędzie).

Jest Przewodniczącą Rady ds. Równego Traktowania. W ramach działań Rady współorganizowała liczne wydarzenia takie jak „Tramwaj praw człowieka” oraz była współautorką poradnika dla osób podwójnie wykluczonych w pandemii. Była m.in. inicjatorką uchwał o powołaniu kampanii o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, uchwały o utworzeniu programu profilaktyki raka piersi u młodych kobiet, programu warsztatów z edukacji seksualnej dla młodzieży w krakowskich szkołach.

Podejmowała liczne działania mające na celu zwiększenie dostępności krakowskich urzędów dla osób niewidzących i niedowidzących oraz na rzecz dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnością fizyczną a także działania na rzecz cudzoziemców mieszkających w Krakowie w zakresie zwiększenia dostępności krakowskich instytucji kultury i miejskiej komunikacji do ich potrzeb. Organizowała wiele wydarzeń i dyskusji promujących równość.

Jest stypendystką międzynarodowego programu „Humanity in Action” oraz „Advanced Leadership Program for Top Talents” organizowanego przez Center for Leadership.

Do zadań pełnomocnika będzie należeć:

  • podejmowanie, w porozumieniu z zastępcą prezydenta miasta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej, działań na rzecz promowania równości, równouprawnienia, sprawiedliwości społecznej i powszechnego uczestnictwa w życiu publicznym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym, zwłaszcza w dziedzinach takich jak: religia, światopogląd, narodowość, płeć, wiek czy orientacja seksualna
  • inicjowanie i kreowanie wydarzeń o charakterze lokalnym, jak i międzynarodowym, związanych z problematyką równości i podstawowych praw człowieka
  • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie zasad równego traktowania i podstawowych praw człowieka
  • ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa właściwymi ds. polityki społecznej, komunikacji społecznej, promocja miejskiej polityki i działań prezydenta miasta Krakowa na rzecz równości i promowania idei praw człowieka i wzajemnego szacunku
  • monitorowanie sytuacji w zakresie przestrzegania podstawowych konstytucyjnych praw człowieka w Krakowie
  • przygotowanie planu działań na rzecz równości i polityki antydyskryminacyjnej
  • organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji
  • przygotowywanie projektów programów i kampanii społecznych podnoszących poziom świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji różnych grup społecznych.
pokaż metkę
Autor: Joanna Dubiel
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-12-22
Data aktualizacji: 2020-12-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź