Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

W kryzysowym roku Kraków odwiedzali głównie rodacy

W 2020 roku – wobec wprowadzanych na skalę globalną obostrzeń: lockdownu i uziemienia komunikacji lotniczej – Kraków mógł liczyć niemal wyłącznie na krajowego turystę. Według Małopolskiej Organizacji Turystycznej w tym roku nasze miasto odwiedziło 8 mln gości, przy czym aż 90 proc. z nich stanowili rodacy. Turyści krajowi i zagraniczni wydali łącznie 3,59 mld zł.

Fot. Jan Graczyński
Jan Graczyński

Diagnoza ruchu turystycznego w Krakowie w 2020 roku, przygotowana przez zespół badawczy pod kierunkiem dr Krzysztofa Borkowskiego, została zaprezentowana 15 grudnia podczas Forum Turystyki. Jego uczestnicy: przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci branży turystycznej, eksperci oraz badacze – zastanawiali się, jak powinna wyglądać odbudowa turystyki po pandemii oraz jaką rolę może w tym procesie odegrać międzysektorowa współpraca na linii: administracja publiczna – instytucje kultury – branża turystyczna.

Dane zebrane dla roku 2020, zestawione z rokiem poprzednim, obrazują skalę strat, jakie poniosła krakowska turystyka, ale pokazują też, że o ile z przyczyn obiektywnych do Krakowa przyjechało znacznie mniej cudzoziemców, to – jak na warunki pandemii i związane z nią utrudnienia – dopisali turyści krajowi.

W 2020 roku Kraków odwiedziło ogółem 7 mln 950 tys. osób. Wśród nich 7 mln osób to goście z kraju, natomiast 950 tys. – z zagranicy. W 2019 roku liczby te wnosiły odpowiednio: 14 mln 50 tys. przyjezdnych ogółem, z czego 10 mln 750 tys. odwiedzin przypadało na kraj, a  3 mln 300 tys. na zagranicę.

Największy spadek przyjazdów w porównaniu z zeszłym rokiem odnotowano wśród cudzoziemców – aż o 74,2 proc. Najmniejszy, bo o 34 proc., w grupie turystów krajowych. Liczba osób ogółem odwiedzających Kraków spadła w tym roku o 43,4 proc.

Spadek przyjazdów przełożył się na niższe wpływy, które turystyka wygenerowała w Krakowie. W 2020 r. podczas pobytu w mieście goście wydali łącznie 3,58 mld zł. W 2019 r. zostawili tu  7,5 mld zł. Jak tłumaczą autorzy badań, „w 2020 roku w związku ze spadkiem liczby odwiedzających o ponad 43 proc., w tym zagranicznych o prawie 75 proc., i niższymi wydatkami gości zagranicznych, a przede wszystkim gości krajowych, których w Krakowie było prawie 90 proc. ogółu, wysokość wpływów od wszystkich odwiedzających okazała się o ponad połowę niższa niż rok wcześniej”.

Rok pandemiczny wpłynął też na preferencje pobytowe gości – przede wszystkim znacząco wzrosła popularność wizyt jednodniowych. O ile w 2019 r. na jednodniowy wypad zdecydowało się około 25 proc. turystów krajowych, ponad 30 proc. wolało zostać na 2-3 noce, a ponad 20 proc. na jeszcze dłużej (4-7 nocy), to w 2020 r. te proporcje się odwróciły: 45 proc. turystów krajowych wybrało pobyt jednodniowy, a średni i dłuższy odpowiednio: ponad 10 proc. i ponad 5 proc.

Ciekawą i nową tendencję ilustrują deklarowane przez odwiedzających cele przyjazdu do Krakowa. W 2019 r. badani wskazywali najczęściej zwiedzanie zabytków – tak odpowiedziało 23 proc. przyjezdnych z kraju i 37 proc. gości z zagranicy. W 2020 r. pierwsze miejsce przypadło funkcji wypoczynkowej (to na nią wskazało 24 proc. turystów krajowych i 28 proc. zagranicznych).

Zobacz:

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-12-19
Data aktualizacji: 2020-12-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat