Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Budżet na 2021 r. przyjęty – podsumowanie sesji RMK

50., ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta Krakowa trwała 10 godzin. Radni podjęli 27 uchwał i 2 rezolucje. 13 projektów uchwał procedowanych było podczas pierwszego czytania.

Fot. Paweł Krawczyk / www.krakow.pl
Paweł Krawczyk / www.krakow.pl

Radni przyjęli dwa najważniejsze dla funkcjonowania miasta dokumenty: Budżet Miasta Krakowa na 2021 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krakowa.

Przyjęta przez radnych rezolucja dotyczyła Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Rada Miasta apeluje w niej do Premiera RP o pozytywne rozpatrzenie w całości lub części wniosku miasta Krakowa złożonego do konkursowej części Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Druga z rezolucji to apel o otwarcie sklepów w niedziele, po spełnieniu szeregu warunków. Radni przyjęli również dwa projekty uchwał kierunkowych do Prezydenta w sprawie: podjęcia działań polegających na pozostawieniu lokalizacji Krakowskiej Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia mieszczącej się na os. Szkolnym 27 lub wskazania innej lokalizacji na terenie Nowej Huty oraz podjęcia działań polegających na umożliwieniu korzystania przez mieszkańców Krakowa z przysługującego prawa do zniżki z tytułu Karty Dużej Rodziny. Przyjęty też został projekt uchwały klubu radnych PiS w sprawie opracowania całościowej koncepcji architektonicznej parku Młynówka Królewska.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Łokietka - Glogera” decyzją radnych wymagał będzie ponowienia procedury planistycznej. Natomiast radni podjęli uchwałę  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zwierzyniec – Księcia Józefa”.

Radni przyjęli też Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 oraz uchwałę w sprawie ustanowienia w 2021 r. stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,  upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Podsumowanie obrad

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2020-12-17
Data aktualizacji: 2020-12-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat