Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Koncepcje i plany

Dwie prezentacje koncepcji projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opiniowanie kolejnych projektów planów – tym m.in. zajmowali się radni podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Fot. Tom Rollauer
Tom Rollauer

Radnym zaprezentowane zostały koncepcje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piasta Kołodzieja” oraz „Centrum Nowej Huty II – część D”.  Powierzchnia pierwszego z projektów planów to 116,9 ha w Dzielnicy XV Mistrzejowice, obejmujący swoim zasięgiem m.in. trzy duże osiedla: Bohaterów Września, Piastów oraz Mistrzejowice. Procedowany plan będzie miał za zadanie: ochronę układu komunikacyjnego osiedli, określenie zasad nowej zabudowy, czy kształtowanie i ochronę terenów zielonych. Radny Włodzimierz Pietrus zwracał uwagę na konieczność wygospodarowania jak największej ilości terenów zielonych. Do projektu tego planu wpłynęło 11 wniosków. Z kolei sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II - część D” obejmuje działki nr 95 i 214 obr. 50 Nowa Huta, o powierzchni 0,4 ha, na których zlokalizowany jest budynek na os. Teatralnym 19. Procedura planistyczna rozpoczęła się 12 września 2018 r., kiedy to radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu dla tego obszaru.

Radni zaopiniowali pozytywnie z uwagami projekt koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łowińskiego”. Uwagi dotyczyły głównie kwestii związanych z zagospodarowaniem terenu wokół przystanku kolejowego Kraków-Lubocza.

Radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Łokietka – Glogera” (druk nr 1503). Podjęli też decyzję o tym, by materiały opracowane przez zespół roboczy przyjęte zostały jako poprawka Komisji do projektu planu. Pozytywną opinię otrzymał również projekt planu  obszaru „Zwierzyniec – ks. Józefa”.

 Radnym zaprezentowany też został projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego” (druk nr 1597)

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2020-12-15
Data aktualizacji: 2020-12-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat