Komunikacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej: miasto rozstaje się z wykonawcą

Sąd Okręgowy w Krakowie zatwierdził treść ugody pomiędzy Miastem Kraków i Województwem Małopolskim z jednej strony, a firmą Budimex SA z drugiej, w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu na rozbudowę ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od ul. Darwina do miejscowości Prusy w gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Decyzja sądu kończy trwającą od wielu miesięcy patową sytuację w sprawie tej inwestycji drogowej.

Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Plany na rozbudowę ulicy Kocmyrzowskiej między ul. Drwina a miejscowością Prusy

Przypomnijmy, że miasto wspólnie z Województwem Małopolskim zaplanowało wykonanie rozbudowy ulicy Kocmyrzowskiej pomiędzy ul. Drwina a miejscowością Prusy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W tym celu został przeprowadzony przetarg, a w lutym 2018 roku została podpisana umowa z firmą Budimex SA, która miała zrealizować to zadanie za kwotę ok. 97 mln zł.

Najpierw wykonawca miał przygotować dokumentację projektową i uzyskać decyzję ZRID, a następnie zrealizować roboty. Prace miały objąć odcinek krakowski – do granicy miasta, jak i około 160 m fragmentu wylotówki na Proszowice.

Problemy z realizacją kontraktu pojawiły się już na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Pierwszy wniosek o ZRID – złożony jeszcze pod koniec 2018 roku – pozostał bez rozpatrzenia, z uwagi na brak uzgodnienia styku pomiędzy naszą inwestycją, a budową wschodniej obwodnicy Krakowa realizowaną przez GDDKiA w Krakowie.

Przez 2019 rok projektanci obu inwestycji prowadzili uzgodnienia, dotyczące rozwiązań technicznych w obszarze, gdzie łączą się obie inwestycje. Przed rokiem udało się dojść do porozumienia w tym względzie, co otworzyło drogę wykonawcy do ponownego uzyskania wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień dla rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej, a następnie do złożenia wniosku o ZRID.

Zmiany w projekcie

Jednak w międzyczasie Budimex SA – powołując się na konieczność wprowadzenia zmian do projektu względem programu funkcjonalno-użytkowego, dodatkowe elementy, które wymusiło przeprojektowanie poszczególnych elementów zadania – wniósł o roszczenia finansowe na kwotę prawie 41 mln zł. W uzasadnieniu wskazano też przedłużający się czas projektowania zadania, co miało przełożyć się m.in. na wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny.

– Mając na względzie racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi nie mogliśmy się zgodzić na tak duże roszczenia. Kolejną kwestią było opóźnienie w realizacji umowy, gdzie cały czas w rozmowach z wykonawcą powoływaliśmy się na zapisy kontraktu, które mówiły o karach umownych w sytuacji braku realizacji przedmiotu umowy – mówi Łukasz Szewczyk, dyrektor ZIM w Krakowie.

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, Budimex SA wystąpił w czerwcu do Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej z wnioskiem o uruchomienie procedury mediacji w celu doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania wiążącej je umowy za porozumieniem stron.

– Zgodziliśmy się na takie rozwiązanie z uwagi na to, że sądowe postępowania w tego typu sprawach są czasochłonne, co w naszym przypadku mogłoby doprowadzić do zablokowania tej inwestycji na wiele lat – uzasadnia dyrektor ZIM.

Ugoda między Miastem Kraków i Województwem Małopolskim a firmą Budimex SA

Pod koniec listopada Sąd Okręgowy w Krakowie zatwierdził treść ugody pomiędzy Miastem Kraków i Województwem Małopolskim a firmą Budimex SA w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu na rozbudowę ul. Kocmyrzowskiej.

Na jej podstawie zamawiający uzyskuje prawo do już opracowanych w trakcie przygotowania inwestycji dokumentów.

– Będziemy dysponować m.in. uzgodnieniem z GDDKiA co do rozwiązań technicznych na styku naszej inwestycji i wschodniej obwodnicy Krakowa – podkreśla dyrektor Szewczyk. Już przygotowany przez Budimex materiał liczy kilkadziesiąt pozycji. Znajduje się tam np. projekt zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane dla poszczególnych branż (torowa, drogowa, konstrukcyjna, instalacyjna), czy też materiały do audytu rowerowego.

– Wszystkie opracowane dotychczas materiały będą mogły zostać wykorzystane w toku przygotowań do realizacji tego zadania – zaznacza Szewczyk.

Ugoda z firmą Budimex SA kończy trwającą od miesięcy patową sytuację w sprawie tej drogowej inwestycji. Pozwala także na podjęcie działań mających na celu aktualizację dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji ZRID a po ich uzyskaniu realizację inwestycji.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-12-19
Data aktualizacji: 2020-12-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź