Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Radni obradowali – podsumowanie 48. sesji RMK

50 podjętych uchwał, 27 procedowanych podczas pierwszego czytania, jedna podjęta rezolucja – tak wygląda statystyka 48. sesji Rady Miasta Krakowa.

Fot. Bogusław Świerzowski
Bogusław Świerzowski

Radni przyjęli m.in. 18 projektów uchwał związanych ze zmianami w statutach dzielnic, a dotyczącymi możliwości przeprowadzania sesji zdalnie. Zadecydowali też o przyjęciu projektu uchwały w sprawie zmian cen biletów komunikacji miejskiej. Przyjęty też został projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Siewna”, ze szczególnym uwzględnieniem proponowanego układu drogowego oraz możliwych nowych rozwiązań w tym zakresie oraz projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia systemu informowania mieszkańców o nasadzeniach i wycinkach drzew. Radni podjęli też uchwałę w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: „Czyżyny Zachód" autorstwa klubu radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Radni przyjęli też rezolucję w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku dotyczącego zgodności art. 4a ust. 1 pkt. 2 ustawy 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Przyjęli też projekt uchwały autorstwa grupy mieszkańców, w sprawie przepisów porządkowych związanych z eksponowaniem drastycznych treści na obszarze Krakowa.

Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków do Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie został odesłany do projektodawcy, a projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – AWF” będzie miał powtórzoną procedurę planistyczną.

Podsumowanie obrad

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat