Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Bez pozytywnej opinii

Jeden za, pięciu przeciw, ośmiu wstrzymujących się – tak zagłosowali radni z Komisji Budżetowej w sprawie opinii dla projektu uchwały dotyczącego podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej.

Fot. Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
Bogusław Świerzowski/Krakow.pl

Radni z Komisji Budżetowej spotkali się na zdalnym posiedzeniu, by opiniować m.in. projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/231/11 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, według druku nr 1475. Projekt zakłada podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej. Proponowane opłaty mają być zracjonalizowaniem stawek i wyrównaniem braków finansowych spowodowanych epidemią koronawirusa. Dodatkowo mają poprawić i unowocześnić funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Projekt uchwały był już przedstawiony podczas pierwszego czytania na sesji RMK – 14 października. Radni zgłosili osiem poprawek do tego druku. Natomiast Komisja Budżetowa liczbą głosów 1 za, 5 przeciw, 8 wstrzymujących nie zaopiniowała druku 1475 pozytywnie.

Natomiast pozytywną opinię otrzymał m. in. druk dotyczący przyznania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2021 (druk nr 1522). Zgodnie z niniejszym projektem uchwały Gmina Miejska Kraków będzie udzielać na każde dziecko zamieszkałe w Krakowie i objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego, lub dziennego opiekuna, dotacji w wysokości 1,7 zł za godzinę opieki. W przypadku, gdy dziecko objęte opieką posiadać będzie orzeczenie o niepełnosprawności, dodatkowa dotacja do godziny opieki wyniesie 2,4 zł. Zakładając, że dziecko będzie objęte opieką 10 godzin dziennie, przez 21 dni w  miesiącu,  miesięczna  dotacja  do  opieki  nad  jednym  dzieckiem  wynosić  będzie 357 zł. Z kolei dodatkowa dotacja na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wyniesie  504  zł.  Szacuje  się,  że  koszt  udzielania  dotacji  w  roku  2021  wyniesie  ok. 24 mln zł.  

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat