Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Sesje w dzielnicach zdalnie

Na sesji 18 listopada Rada Miasta Krakowa znowelizowała statuty dzielnic. Pozwoli to na organizacje sesji zdalnych. Wcześniej Komisja Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa zajęła się opiniowaniem tych druków.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Zmiany w statucie dotyczą wyłącznie nowych przepisów związanych ze zwoływaniem zdalnych sesji rad dzielnic. Propozycje zmian zainicjowane zostały nadzwyczajną sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19, a co za tym idzie koniecznością zachowania dystansu społecznego.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa z 10 czerwca 2020 r. nr XLI/1106/20, przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie nowelizacji statutów dzielnic. Konsultacje organizowane przez Biuro ds. Dzielnic przy pomocy Miejskiego Centrum Dialogu trwały od 13 lipca do 14 sierpnia, w znacznej mierze online. Odbyły się jednak dwa spotkania otwarte. Mieszkańcy mieli także możliwość kontaktu telefonicznego z ekspertami. W ramach konsultacji wpłynęło pięć formularzy z uwagami. W formie uchwał do zmian w statucie odniosły się także wszystkie Dzielnice Krakowa.

Dorota Aslanidis z Biura ds. Dzielnic Miasta Krakowa wyjaśniła radnym uwagi Prezydenta Miasta Krakowa do pozytywnej opinii wydanej dla projektów uchwał w sprawie nowelizacji statutów dzielnic. Jedna z nich dotyczy wskazania w projektach uchwały osoby najstarszej wiekiem do prowadzenia sesji, ale tylko spośród grona Zarządu Dzielnic. Sytuacja ta dotyczy nieobecności przewodniczącego zarządu lub jego zastępcy. Według opinii Prezydenta projektodawca nie wskazał uzasadnienia dla przyjęcia tego rodzaju zawężenia. Prezydent wskazuje także, że do projektów uchwał złożonych w listopadzie w Kancelarii Rady Miasta Krakowa dopisano ustęp 8 do paragrafu 35a, który nie był przedmiotem konsultacji. Dotyczy on zapewnienia koniecznego sprzętu do prowadzenia sesji zdalnych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Ten punkt może wpłynąć na zwiększenie wydatków z Budżetu Miasta Krakowa.

Radni z Komisji Dialogu Obywatelskiego pozytywnie zaopiniowali 18 projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnic Krakowa.

Komisja pozytywnie zaopiniowała także wniosek złożony w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Świętujemy Razem” oraz projekt uchwały w sprawie Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie według druku nr 1552.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat