Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Plany i lasy

Dwa posiedzenia, osiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i  wniosek o uznanie za ochronne lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiących własność osób prawnych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Tym zajmowali się radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Fot. RMK/krakow.pl
RMK/krakow.pl

Radni opiniowali nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi do pięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Wiedeńska”, „Wola Justowska – Hamernia”, „Rejon ulic Łokietka – Glogera”, „Wesoła – Zachód”, „Zwierzyniec – Księcia Józefa”. Zajmowali się także opiniowaniem projektu Klubu Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Czyżyny - Zachód”.

Kontrowersje zarówno wśród radnych, jak i mieszkańców budzi m.in. projekt miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru „Zwierzyniec – Księcia Józefa”. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia nierozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do planu. Jednak kontrowersje niektórych budzi proponowana zabudowa części wzgórza św. Bronisławy – w okolicy ulic: Wodociągowej, Ludomira Benedyktowicza i Bruzdowej. Radny Łukasz Gibała złożył poprawkę do tego druku, która będzie omawiana na najbliższej sesji, by zgodnie z wolą części mieszkańców zmienić zapis o zabudowie.

Radni pozytywnie zaopiniowali druk w sprawie uznania za ochronne lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiących własność osób prawnych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Lasy ochronne w myśl art. 15 ustawy o lasach to m.in. tereny położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad  50 tys. mieszkańców. Lasy ochronne mają za zadanie ochronę zdrowia człowieka przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń atmosfery i przed hałasem, stanowią miejsca masowej turystyki i rekreacji oraz poprzez oddziaływanie biotyczne i estetyczne mają kształtować korzystne dla zdrowia warunki środowiska leśnego. W uzasadnieniu projektu uchwały znajduje się zapis, iż dążenie do utrzymania lasów ochronnych, powinno być nie tylko akceptowane przez właścicieli lasów, ale przede wszystkim powinno służyć realizacji wartości, tj. ochronie lasów dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń, prawu każdego człowieka do zdrowego środowiska.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat